< alle projecten

Autotrasporti Capozi

gepresenteerd door October Italië

€200.000

6.2%

48 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Milan, Italië

activity

Sector

Transport

Beschrijving van het bedrijf

Autotrasporti Capozi S.r.l., opgericht in 1986, is actief in de transportsector. Het bedrijf, geleid door Alessandro Capozi, heeft 191 werknemers en is gevestigd in Milaan.

De hoofdactiviteit van het bedrijf is:

  • Mobiliteitsoplossingen voor gekoelde transporten, voornamelijk voor supermarktketens en voedingsbedrijven.

Het bedrijf werkt met ongeveer 30 klanten die kunnen worden gezien als grote retailers.

Het bedrijf is gespecialiseerd in nationaal vervoer over middellange afstand, en bestrijkt de gehele regio van Noord-Italië. Het bedrijf biedt ad hoc transportoplossingen voornamelijk voor bedrijven in de levensmiddelen industrie.

Beschrijving van het project

De onderneming vraagt een lening van € 200.000 met een looptijd van 48 maanden met 3 maanden uitgestelde aflossing voor de financiering van de bouw van een LNG-tankstation voor intern en extern gebruik. Dit project wordt dit semester gerealiseerd.

Dit project is een Flexibele Brug Lening, een af te lossen lening met een standaard verplichting voor de eerste 9 maanden en de mogelijkheid van vervroegde aflossing zonder kosten voor de rest van de looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

Dit project is een lening op middellange termijn met een uitstel van kapitaalaflossing en biedt als zodanig een andere wijze van kapitaalaflossing dan standaardprojecten. De eerste 3 maanden ontvangen de kredietverstrekkers alleen rente; de volgende 45 maanden ontvangen de kredietverstrekkers rente en aflossing van de hoofdsom. Dit aflossingsprofiel van de hoofdsom komt overeen met de financieringsbehoeften van de kredietnemer, terwijl de kredietverstrekkers een hoger bedrag aan rente kunnen verdienen.

Dit project valt niet onder de Italiaanse staatsgarantie.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot € 98.000, wat in overeenstemming is met de wettelijke limieten.