investeerders

Open brief aan onze gemeenschap

Elk jaar in januari nemen we de tijd om op transparante wijze te delen met u, onze kredietverstrekkers, kredietnemers, SaaS-klanten, aandeelhouders, vrienden en (tot die laatste categorie gerekend natuurlijk) toezichthouders, terug te blikken en vooruit te kijken. Zoals elke schrijver van jaarbrieven weet, is de eerste stap altijd om de brief van vorig jaar te bekijken en te zien of we in onze vorige brief de plank totaal hebben misgeslagen.

Wie had kunnen bedenken dat?

Eerst goed nieuws: Geen spoor van macro-economische voorspellingen in onze jaarbrief 2022! Gelukkig maar, want wie had enig vermoeden van de ontwikkelingen die we gedurende 2022 aan den lijve hebben ondervonden? Wie had voorspeld dat het licht uitdoen en de verwarming lager zetten de nieuwe norm is? Of dat de treinen niet rijden omdat er onvoldoende machinisten zijn? Of dat banken, in plaats van deposito’s te belasten met een negatieve rente, tot 4% zouden betalen om geld aan te trekken?

En erger nog, wie had bedacht dat de oorlog zo hard zou toeslaan aan de poorten van Europa dat veel van onze veronderstellingen van na de Tweede Wereldoorlog in twijfel worden getrokken?

Dat hebben we, op ons eigen bescheiden niveau bij October ondervonden. De gevolgen van deze bliksemovergang in het tweede en derde kwartaal betekende dat bedrijven terughoudend werden om te lenen. Aanvankelijk hopend op de terugkeer van gratis geld… alvorens te begrijpen dat het probleem niet de kosten waren, maar het vermogen om te lenen in een plotseling kille en veeleisende omgeving, met marges die door inflatie en grondstoffentekorten worden aangetast.

De impact was genadeloos en ongekend, en heeft de status quo op zijn kop gezet.

Toch hebben we in 2022 in totaal 158 miljoen euro aan leningen verstrekt aan ongeveer 700 Europese bedrijven. Een betere prestatie dan in 2019 of 2020, maar lager dan in 2021 (186 miljoen euro). Ons eerste jaar zonder groei in 8 jaar.

Niettemin kunnen we de (kleine) gok wagen dat we ergens in de 1e helft van dit jaar de €1 miljard aan leningen zullen passeren. We zijn slechts 4% verwijderd van die mijlpaal!

We hebben des te meer vertrouwen om die mijlpaal te behalen omdat we binnenkort aankondigen dat we meer dan €100 miljoen aan financiering van institutionele kredietverstrekkers hebben aangetrokken – de sleutel om de kredietmachine draaiende te houden!

Een nieuw paradigma

De afgelopen 8 jaar was het economische klimaat eenvoudig. Degenen die in staat waren rijkdom te creëren (of om dit slechts te beloven) werden overstelpt met financieringsvoorstellen, die nu irrationeel lijken. Zeer grote groepen werden betaald om te lenen, jonge bedrijven werden gewaardeerd op meer dan 300 keer hun omzet ondanks enorme verliezen.

Nu, in 2023, zijn de zaken omgedraaid. Als platform balanceert October altijd de belangen van kredietverstrekkers en kredietnemers. En de balans is nu meer in het voordeel van kredietverstrekkers. Leners moeten meegaander zijn. Zelfs de beste. En we wagen ons aan een prognose: dit klimaat zal niet slechts 12 maanden duren.

Hoe hebben wij deze ruwe zee bevaren?

Tijdens dit uitdagende jaar hebben wij ons gericht op het vermijden van verkeerde beslissingen, die ons duur hadden kunnen komen te staan, terwijl wij ons op de toekomst voorbereidden. Dit hebben we gedaan.

Na een record eerste kwartaal was het pijnlijk om twee kwartalen van status quo mee te maken. En toch verhoogden we onze tarieven, waardoor de vertraging mogelijk nog werd aangewakkerd. Waarom deden we dat? Omdat we het nodig vonden rekening te houden met de toekomstige risicokosten (d.w.z. de komende toename van het aantal wanbetalingen) en de nieuwe verwachtingen van kredietverstrekkers. Een kredietplatform beheren is de juiste balans vinden. Toegeven aan het gemak van volume op korte termijn kan je snel de das omdoen.

October is een technologiebedrijf. Dat betekent dat onze dagelijkse prestaties niet gebaseerd zijn op individuele beslissingen, maar op tools die door een team zijn gebouwd. In 2022 hebben we meer dan ooit talent aangeworven en opgeleid om onze belofte bedrijven beter te financieren kracht bij te zetten.

We hebben zoveel vertrouwen dat we unieke technologische bouwstenen hebben gebouwd, dat we ook in 2022 zwaar hebben geïnvesteerd in de commercialisering ervan en een team hebben geworven voor onze October Connect business. We hebben ervaren en gezien hoe nuttig ze zijn voor banken, neo-banken, kredietverstrekkers en iedereen die de kwaliteit van een zakelijke tegenpartij moet beoordelen.

Ook hebben we nieuwe modules gelanceerd, zoals onze ESG-X-Ray. Wij weten dat de soliditeit van een tegenpartij ook afhangt van de manier waarop het de milieu-, maatschappelijke en management vraagstukken aanpakt. We zijn er ook van overtuigd dat het inzicht in de ESG-verplichtingen van een kleine onderneming nieuwe instrumenten vereist die sterk verschillen van die welke door en voor grote bedrijven worden gebruikt.

Ten slotte hebben we gewerkt aan het aantrekken van geld bij institutionele kredietverleners, wat vandaag zo essentieel is. Met de overname van Credit.fr hebben we onze basis van individuele kredietverleners uitgebreid naar 40.000 actieve personen, terwijl we het genoegen hebben om Tikehau Capital onder onze aandeelhouders te verwelkomen.

Onze sterke punten zijn nog steeds dezelfde

De crisis heeft niet de essentie veranderd van wie we zijn, maar wel de manier waarop we onze sterke punten naar voren brengen. Enkele concrete voorbeelden.

Onze unieke mix van particuliere en institutionele kredietverstrekkers, die in tijden van overvloed aan institutioneel geld als anekdotisch werd beschouwd, is nu een belangrijk argument dat door onze kredietnemers wordt gewaardeerd.

Milieu- en maatschappelijk bewustzijn staan steeds meer centraal. In 2023 zal onze nieuwe ESG X-Ray een onmisbare bondgenoot zijn voor wie deze overtuiging deelt.

Onze instrumenten voor fraudedetectie beschermen ons beter dan ooit. Onvermijdelijk nemen de pogingen tot fraude toe naarmate de economie slechter wordt. ‘Honger’ zet soms aan tot onethisch gedrag. Veel van onze klanten van October Connect erkennen dit en zijn op zoek naar nieuwe bescherming.

Dankzij de maturiteit van onze technologie kunnen wij de kredietverlening steeds verder automatiseren. Zo worden we een partner bij uitstek voor veel spelers die hun klanten direct toegang tot krediet willen bieden (wat wij in ons jargon embedded finance noemen).

Wij blijven voorzichtig met onze voorspellingen, om onszelf over 12 maanden niet te hoeven tegenspreken. Toch gaan wij 2023 in met de overtuiging dat de toegang tot cash voor onze kredietverstrekkers, kredietnemers en October Connect-klanten, maar ook voor ons, van cruciaal belang zal zijn!

Wij gaan ervoor!