ondernemingen

Ontmoet de CEO van October Spanje

October is actief in Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en Duitsland. In dit item ‘Ontmoet de CEO’s van October’ praten we met al onze Europese October CEO’s. Zo gingen we in gesprek met Gregoire de Lestapis, CEO van October Spanje. Bekijk of lees het interview hieronder!

 

 

Wat heb je gestudeerd en waar heb je gewerkt voordat je naar October kwam?

“Ik heb International Finance gestudeerd in Parijs en ben daarna 30 jaar werkzaam geweest in het bankwezen. Eerst 15 jaar bij Banque Indosuez, een investeringsbank die later is overgenomen door Credit Agricole. Daarna 15 jaar bij de Spaanse retailbank BBVA. Elke drie jaar vervulde ik een nieuwe functie en werkte ik over de hele wereld. Ik werkte in Jakarta, Londen, Johannesburg, Madrid, Parijs, Chicago en Londen bij Credit Agricole en Madrid, Hongkong en Parijs bij BBVA. In die laatste functie, in 2016, ontmoette ik Olivier Goy (CEO van October) en Patrick de Nonneville (COO van October). En ik raakte gefascineerd door hun visie. Ik besloot me bij hen aan te sluiten, als CEO van October Spanje, om de financiering van het MKB te transformeren dankzij technologie.”

Wat zijn de uitdagingen en kansen op de Spaanse financiële markt?

“Het Spaanse mkb is goed voor 99% van alle bedrijven in het land, en 70% van de werkgelegenheid en het BBP. De marktkansen zijn er, maar het is ook een moeilijke omgeving voor banken. Na de financiële crisis van 2008 had de relatie tussen het mkb en hun banken te lijden onder krediettekorten, financieel misbruik en cross selling verkooptechnieken. De afhankelijkheid van banken was enorm, vandaar de wrevel en begrip voor de vereiste diversificatie van financieringsbronnen.”

“Spanje is thuisbasis voor grote banken zoals BBVA, Santander en CaixaBank, met meer dan 200 miljoen klanten wereldwijd. In termen van marktaandeel vertegenwoordigen de vijf grootste entiteiten 75% van de markt. Dat was 40% in 2008. Zoals overal in Europa hebben ook de Spaanse banken te kampen met een drievoudig nalatenschap. Ten eerste zijn dit fysieke kantoren, ten tweede verouderde technologische platforms en tot slot focus op product in plaats van focus op klanttevredenheid. Het Spaanse banksysteem heeft nu te kampen met digitalisering, lage winstmarges, steeds terugkerende economische crises en steeds strengere regelgeving. Als gevolg daarvan nemen banken maatregelen zoals het sluiten van filialen om hun operationele kosten effectief te verlagen.”

“Ondanks 10 jaar bankconcentratie en een vermindering van het aantal commerciële bijkantoren met meer dan 40%, is de dichtheid van bijkantoren in Spanje echter nog steeds extreem groot. Het afslankingsproces is in 2021 en de komende jaren nog volop aan de gang. En dit zorgt ervoor dat banken zich minder richten op het verbeteren van hun klantervaring.”

“Aan de kant van de alternatieve financiers concentreren de private equity- en schuldfondsen zich ofwel op grote transacties (van meer dan 10 miljoen euro) voor een paar spelers, ofwel op kleine kortetermijnfinancieringen voor een paar platforms. Bij October geloven we dat we een verandering kunnen bewerkstelligen door de alternatieve financieringsmogelijkheden te combineren met procesefficiëntie dankzij technologie.”

Welke trends in financiering zie je in Spanje?

“In 2020 werd de markt overspoeld met leningen die uitsluitend werden verstrekt door banken met een garantie van de staat. Een groot deel van deze leningen was slechts  een omzetting van kortlopende kredietlijnen in langlopende financiering. Daardoor ontstond de behoefte aan extra liquiditeit voor het mkb. Bovendien weten we dat in de bankwereld één plus één nog geen twee is in termen van kredietrisico.”

“De huidige megafusies op de Spaanse markt zullen daarom een dubbel effect hebben: een inkrimping van het kredietaanbod, dus minder krediet voor het mkb, en een focus op de uitvoering van de doelstellingen inzake verlaging van de bedrijfskosten in plaats van klanttevredenheid, dus minder innovatie en transformatie. Die situatie maakt October relevanter voor het mkb, vandaag en morgen.”

Hoe verschillen deze trends van andere October-landen?

“In de afgelopen 10 jaar hebben Spaanse banken een hoog serviceniveau geboden aan de particuliere klant. Dit was dankzij een flinke verbetering in de aangeboden digitale diensten. De Spaanse banken zijn waarschijnlijk de meest efficiënte en digitaal onderlegde banken in het retailsegment in Europa. De vraag is hoe lang het gaat duren voordat zij ditzelfde niveau van dienstverlening kunnen bieden aan het mkb en het bedrijfsleven. Spaanse banken zijn uiterst efficiënt in hun cross selling-strategie. Dit leidt tot een “Stockholm-syndroom” bij het mkb, dat conservatief en prijsgevoelig blijft en geen oog heeft voor de totale kosten van alle verleende diensten en de tijd en moeite die het kost om aan de verzoeken van de bank te voldoen.”

“De focus van de Spaanse banken op particulieren heeft de dienstverlening aan het mkb behoorlijk inefficiënt gemaakt, met omslachtige kredietprocessen in een meerlaagse risicobeheerstructuur. En dit resulteert in frustratie en tijdverlies voor het mkb wanneer het op zoek is naar financiering. Dat is waar wij denken een rol te kunnen spelen door hen onze samenwerking aan te bieden met October Connect, onze neo-kredietverleningstechnologie. We hebben de wil om samen te werken met banken, samen vertrouwen we erop dat we de weg zullen vinden.”

Wat zijn de doelen van October Spanje in 2021?

“We hebben een drievoudige focus. Allereerst is er wat wij ‘Fill the gap with October Classic‘ noemen. Dit is een financieringsoplossing voor “investment for growth” deals tussen de 1 en 2 miljoen euro. De crisis creëert kansen voor veerkrachtige bedrijven.  Om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe markten, te investeren in productiecapaciteit of om concurrenten over te nemen. Deze transacties zijn te klein voor private equity-, schuldfonds- of investeringsbanken en te groot en moeilijk voor het traditionele commerciële banknetwerk. Wij hebben op dat gebied een behoorlijke expertise en reputatie opgebouwd bij onze partners in de markt en zijn bij veel van deze transacties betrokken.”

“Ten tweede is er de ontwikkeling van een schaalbaar aanbod voor kleine tickets onder de €250.000. Door gebruik te maken van onze data en scoringsmodellen verbeteren we de customer journey. Dat doen we via een unieke App voor onze partners. Daarnaast bieden we directe toegang tot het platform voor onze kredietnemers. Het doel is om binnen enkele uren een kredietbeslissing te kunnen geven. Dit staat ook bekend als de beroemde “Time to Yes” zoals mijn goede vriend Thorsten Seeger in het  noemde.”

“Onze derde focus is om October Connect, onze neo lending technologie aan financiële instellingen te presenteren, als een end to end B2B geïntegreerde oplossing of als een modulaire verbinding via API voor een of meerdere modules zoals ons scoring model of antifraude tools.”

Wat is typisch aan October?

“October is in zoveel opzichten uniek. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Transparantie en reputatie liggen aan de basis van vertrouwen. En vertrouwen is de kern van de financiële dienstverlening. Klantervaring is voor ons een obsessie waarbij we technologie inzetten om een efficiënte en gedifferentieerde service te bieden aan onze stakeholders.”

“Ik ben gefascineerd door onze constante evolutie, het uitbouwen van onze technologie en de uitrol in vijf Europese landen. We zijn begonnen als een traditioneel platform voor leningen en hebben uitstekend werk geleverd voor onze particuliere en eersteklas institutionele beleggers.  Terwijl we daarna een ‘Data Lake’ en expertise opbouwden om ons aanbod voor het mkb te optimaliseren. Nu gaan we een stap verder met October Connect, het neo-leningplatform voor financiële instellingen.”

“Qua talenten hebben we een geweldig team samengesteld verspreid over 5 landen, divers in afkomst, geslacht en ervaring. Samen streven we naar het verwezenlijken van onze missie: bedrijven te helpen door hun financiering te vereenvoudigen en te democratiseren.”

Wat maakt October een echt techbedrijf?

“Bij October bouwen we aan iets tastbaars, dankzij de toegevoegde waarde van elk teamlid die direct zichtbaar is. Iedereen maakt deel uit van de constructie en wordt in staat gesteld om zijn of haar bijdrage te leveren. In onze huidige organisatie is het Productteam de spil is tussen onze gebruikers en het Techteam. Met een cyclus van oplevering van 3 weken is dit een recept voor schaalbare innovatie en implementatie.”

“We richten ons op het schalen van onze business, om duurzame groei mogelijk te maken dankzij technologie. Met als doel te voldoen aan de expliciete en impliciete behoeften van onze klant. Die focus omvat nu ook bankpartners die geïnteresseerd zijn om een deel van onze technologie te gebruiken om een digitaal proces aan hun klanten aan te bieden om hun ervaring te verbeteren en tegelijk de operationele kosten te beheersen.”

 

Met welke bedrijfswaarde van October identificeer je je het meest?

“Natuurlijk zijn Think customer experience first en Always improve mijn professionele favorieten bedrijfswaarden van October. Dit is de kern is van wat we doen en hoe we het doen. Maar Enjoy the Journey is mijn persoonlijke keuze omdat het mijn manier van door het leven gaan weergeeft. Ik ben bij October in Spanje gaan werken omdat ik er uitzonderlijke mensen vond met een zeldzame combinatie van visionaire en operationele capaciteiten. En nu, 5 jaar later, ben ik trots om deel uit te maken van dat diverse team en deel te nemen aan de collectieve opbouw van een uniek bedrijf dat gebruik maakt van technologie. Dat is de reis die me elke dag weer beweegt, met vastberadenheid en opwinding.”

 

Tot slot, wat is je meest memorabele project?

“Terugkijkend is het meest gedenkwaardige project het eerste project dat ooit door October in Spanje is gefinancierd. Het brak de mal van de financieringsplatforms door de omvang en de duur van de lening, die tot onze komst ongezien was op de Spaanse markt. Dat was het resultaat van hard werken door alle pioniers van het October-team om de internationale expansie te starten, waardoor grensoverschrijdende transacties door investeerders mogelijk werden via het eerste buitenlandse platform dat door de Spaanse toezichthouder was goedgekeurd.”