ondernemingen

Ondernemen en risico nemen

Risico’s nemen en ondernemerschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden blijkt uit onderzoek van October onder 1.046 Nederlandse MKB-ondernemers. Hierin vroegen we naar hun visie op ondernemen en risico nemen. Zo vinden negen op de tien ondernemers dat het nemen van risico’s een vereiste is om te groeien en voelt 22 procent zich gedwongen om meer risico’s te nemen dan zij zelf verantwoord vinden. Daarnaast is onderzocht of er een verband bestaat tussen het hebben van een kortetermijnvisie en het nemen van onverantwoorde risico’s. Benieuwd naar het antwoord? Lees dan verder.

 

Risicobereidheid MKB-ondernemers per sector

Maar liefst 59 procent van de Nederlandse MKB’ers neemt risico’s in het ondernemerschap. Met 71 procent deinzen ondernemers in de retailsector het minst terug wanneer er risicovolle beslissingen moeten worden genomen. Ondernemers in de bouw- en logistieke sector blijken terughoudender te zijn, ‘slechts’ 44 procent neemt risico’s in hun ondernemerschap.

 

Jonge ondernemers meer bereid in nemen risico’s

We vroegen MKB-ondernemer de huidige situatie te vergelijken met de situatie een jaar geleden. Maar liefst een op de drie ondervraagde MKB-ondernemers is nu meer bereid om zakelijke risico’s te nemen dan een jaar geleden. Uit het onderzoek blijkt dat dit vooral jonge (vaak startende), mannelijke ondernemers zijn. Naast leeftijd, zijn er ook zijn er duidelijke verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers te zien.

 

Nemen van onverantwoorde risico’s

Met met name de jongere respondenten nemen dus meer zakelijke risico’s dan vorig jaar. Voelen deze ondernemers zich ook vaker gedwongen om onverantwoorde risico’s te nemen? Uit de antwoorden blijkt dat dit vaak het geval is. Ondernemers onder de dertig zeggen de druk het meest te voelen.

 

Korte termijn resultaten beïnvloeden beslissingen

Ondernemers zullen vaak zeggen dat het hebben van een langetermijnvisie essentieel is voor het behalen van succes. Desondanks zijn resultaten op de korte termijn voor 45 procent het meest van invloed op de belangrijkste beslissingen. Vooral in de communicatiesector lijken beslissingen beïnvloed te worden door resultaten op de korte termijn (51 procent). In de zakelijke dienstverlening heeft de korte termijn de minste invloed op het nemen van belangrijke beslissingen (37 procent).

 

Onverantwoorde risico’s en korte termijn focus

Tot slot ontdekten we in de onderzoeksresultaten een sterk verband tussen het nemen van onverantwoorde risico’s en een korte termijn focus. Zo geeft 71 procent van de ondervraagden die zich gedwongen voelen tot het nemen van onverantwoorde risico’s aan, dat resultaten op de korte termijn de belangrijkste beslissingen voor hun onderneming bepalen. Voor de ondernemers die deze druk niet voelen, bedraagt dit percentage slechts 38 procent. In onderstaande visual hebben we deze verbanden duidelijk in beeld gebracht.

Lees het persbericht