nieuws

Nederlandse mkb gaat nieuwe schulden aan om NOW terug te betalen

Nederlandse mkb gaat nieuwe schulden aan om NOW terug te betalen

AMSTERDAM, 4 mei 2023 – Meer dan de helft van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf dat coronanoodsteun (NOW) aanvroeg, vindt het een enorme uitdaging om deze terug te betalen. Dit blijkt uit onderzoek van financieringsplatform October onder meer dan vijfhonderd mkb’ers. 48 procent gaat zelfs nieuwe schulden aan om oude leningen, waaronder de NOW, af te lossen. Hiervoor aankloppen bij banken doet het mkb steeds minder.

De onzekerheid over de toekomst neemt toe in het mkb. Eén op de vier ondernemers speelt nu met de gedachte om te stoppen. “Vorig jaar stelden we dezelfde vraag aan het mkb. Toen dacht één op de vijf ondernemers aan stoppen. Deze stijging is zorgwekkend”, aldus Luuc Mannaerts, CEO van October, die ziet dat veel ondernemers ook vrezen voor hun toeleveranciers en partners. Eén derde is bang voor een nieuwe faillissementsgolf en de effecten daarvan op de eigen organisatie.

Eén op de vijf ondernemers durft door de economische omstandigheden geen keuzes meer te maken. “We zitten in een grillige, economische situatie: gaan we een nieuwe recessie in of niet? Voorspellen is moeilijk en dus stellen mkb’ers belangrijke investeringen uit wat betreft bijvoorbeeld verduurzaming of digitalisering. Zij houden liever een buffer aan voor het geval een nieuwe recessie zich aandient. Dit terwijl investeringen juist nodig zijn om concurrerend te blijven.”

Kleinbedrijf klopt niet meer aan bij bank

Voor de noodzakelijke financiering klopt het mkb – en dan vooral het kleinbedrijf – in toenemende mate aan bij non-bancaire financiers. De financiering van het kleinbedrijf door non-bancaire financiers is afgelopen jaar met 21 procent gestegen ten opzichte van 2021, terwijl het totaal aantal nieuwe verstrekkingen is gedaald, zo blijkt uit onderzoek van Stichting MKB Financiering. Momenteel verzorgen alternatieve financiers al 27 procent van alle mkb-kredieten tot 1 miljoen euro.

52 procent van de ondervraagde ondernemers vindt de bank niet langer het beste adres voor financiële dienstverlening. Mannaerts: “Bedrijven ervaren dat het verstrekken van zakelijk krediet door banken minder vanzelfsprekend is geworden. We zien daardoor de verschuiving in de markt, waarbij bancaire financiering niet meer de eerste keuze is, doorzetten. Zeker wat betreft kredieten tot één miljoen euro.”

Meerderheid toch positief over toekomst

Ondanks de economische onzekerheden kijkt de meerderheid van het mkb toch met een goed gevoel naar de korte en lange termijn. Zo is 58 procent van het mkb (zeer) positief over de weerbaarheid van de eigen onderneming. “De veerkracht van het mkb valt zeer te prijzen”, zegt Mannaerts, die een beroep doet op banken en overheid om samen op te trekken. “We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat de stemming omslaat en een nieuwe faillissementsgolf hen de nek om draait.”

Over October

October is het grootste en snelst groeiende Europese financieringsplatform voor het mkb. Inmiddels heeft het platform meer dan 810 miljoen euro verstrekt aan meer dan 3500 projecten. Met een hybride financieringsmodel waarin institutionele en particuliere beleggers de basis voor financiering zijn, kan fintech October risicobeheersing, snelheid en zekerheid garanderen. October is tevens oprichter van de Stichting MKB Financiering, dat wordt ondersteund door het ministerie van EZK.