Meest gestelde Vragen October+

Over October+

Wat is October+?

October verbindt bedrijven die financiering zoeken met institutionele en particuliere investeerders. Soms is een aanbod van een andere financieringsbron meer geschikt voor een bedrijf. Denk aan een variatie in rente, fee, zekerheden en persoonlijke garantie.

Om het mkb beter van dienst te zijn en onze kredietnemers de beste financieringservaring te bieden, is October+ ontwikkeld. Met één leningaanvraag kunnen ondernemers kiezen tussen twee afzonderlijke voorstellen van October en een financieringspartner, allemaal in een volledig online proces. De ondernemer kan het aanbod kiezen dat het beste bij zijn of haar behoeften past.

Dankzij de technologie van October+ stelt October haar platform open voor financieringspartners. Bij ontvangst van een financieringsaanvraag voor een project via het platform van October, zal October de analyse en het documentatieproces van het project uitvoeren. Wanneer het project in aanmerking komt, zal October het project delen met haar financieringspartners. De financieringspartner heeft toegang tot door October gekwalificeerde leads die overeenkomen met zijn risicobereidheid en kan een toegezegd bod doen.

Over de financieringspartner

Wat is een financieringspartner?

October stelt zijn platform open voor een geselecteerde set van andere financieringsbronnen. Deze financieringsbronnen zijn financieringspartners, die de ondernemer een gecommitteerd voorstel kunnen doen. We zijn er trots op dat we October+ kunnen lanceren met ABN AMRO als eerste financieringspartner.

Wie is ABN AMRO?

ABN AMRO is een in Nederland gevestigde bank met een focus op Nederland en omliggende landen. ABN AMRO bedient particuliere, private en zakelijke klanten met een volledig assortiment producten. Meer informatie vindt u op Over ABN AMRO.

Over het leenvoorstel

Waarom krijg ik een ander aanbod van een financieringspartner?

October en de financieringspartner van October + werken samen om ondernemers voorstellen te doen die aansluiten bij hun behoeften. Een voorstel wordt gedaan op basis van de leningaanvraag en de financieringscriteria. Zo vraagt October bijvoorbeeld niet altijd een persoonlijke borgstelling. ABN AMRO vraagt altijd om zekerheden.

Wat als ik geen andere voorstel wil ontvangen?

Wilt u geen aanbod ontvangen van een financieringspartner? Geen probleem! U kunt de leningaanvraag voortzetten zonder een financieringspartner te selecteren en u ontvangt alleen een voorstel van October.

Als ik mijn toestemming geef, ontvang ik dan altijd een ander voorstel van de financieringspartner?

Nadat uw financieringsaanvraag door het kredietteam is geanalyseerd, wordt uw aanvraag doorgestuurd naar de kredietcommissies van October en de financieringspartner ABN AMRO. De kredietcommissies nemen de uiteindelijke beslissing over het al dan niet doen van een gecommitteerd aanbod. U wordt per e-mail op de hoogte gehouden van het resultaat en u kunt de resultaten inzien op het platform van October.

Wanneer ontvang ik een voorstel van October of de financieringspartner?

Binnen 2 werkdagen nadat uw financieringsaanvraag is afgerond en alle benodigde documenten en gegevens zijn verzameld, ontvangt u een aanbod direct op het platform van October.

Wat gebeurt er als ik het voorstel van de financieringspartner kies?

October+ geeft u de mogelijkheid om het voorstel te kiezen dat het beste bij uw behoeften past. Als u het aanbod van onze financieringspartner accepteert, vraagt October u om de October Serviceovereenkomst te ondertekenen. Wij koppelen u aan de contactpersoon van de financieringspartner. Hierna rondt u de financiering met de financieringspartner verder af, zonder verdere tussenkomst van October.

Prijsstelling

Waarom hanteren October en de financieringspartner verschillende prijzen?

October en zijn financieringspartner(s) leggen de kredietnemer twee offertes voor. Deze offertes verschillen in criteria, zoals bedrag, looptijd, rentepercentage, voorwaarden waaronder persoonlijke garantie en zekerheden. Daarom hebben zij een verschillende prijsstelling. Wanneer de kredietnemer het aanbod van October kiest, rekent October een projectoprichtingsvergoeding en een maandelijkse beheersvergoeding aan. Wanneer een lener kiest voor het aanbod van ABN AMRO, rekent October een eenmalige service fee. ABN AMRO vraagt altijd naar zekerheden.

Wat is de service fee?

De service fee is de vergoeding die de kredietnemer aan October betaalt, wanneer hij het aanbod van de financieringspartner aanvaardt. Deze vergoeding wordt berekend als een percentage van de hoofdsom. De servicevergoeding moet worden betaald bij ontvangst van de fondsen, binnen 90 dagen.

 

Waarom moet ik een service fee betalen?

U betaalt een service fee aan October voor het verlenen van de service om u in contact te brengen met de financieringspartner. Wij doen de risicokwalificatie voor ABN AMRO, zodat ABN AMRO binnen 48 uur een kredietbeslissing kan nemen.

Wat is de “October Service Overeenkomst”?

De “October Service Agreement” is de overeenkomst tussen de kredietnemer en October, en is een verplicht document waarin de kredietnemer akkoord gaat met het gebruik van het October Platform en betaalt voor de geleverde diensten. October faciliteert een toegezegd aanbod van de financieringspartner.

Veiligheid

Krijgt een financieringspartner mijn persoonlijke gegevens te zien?

October en de financieringspartner garanderen te allen tijde te voldoen aan alle relevante bepalingen van de verordeningen inzake gegevensbescherming (GDPR). Bij de selectie van een financieringspartner zullen wij de kredietnemer vragen om toestemming te geven voor het delen van persoonsgegevens met de financieringspartner. Wanneer het kredietverzoek vooraf door October is goedgekeurd, stuurt October het verzoek door naar de kredietcomités van October en de financieringspartner. Om een offerte te maken, zal de financieringspartner toegang hebben tot de persoonsgegevens van de kredietnemer.

Waarvoor gebruikt de financieringspartner mijn gegevens?

Wij geven om uw privacy. In het privacybeleid van de financieringspartner en het privacybeleid van October beschrijven we hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.