ondernemingen

Meer financiering voor vrouwelijke ondernemers

Start-ups met vrouwelijke oprichters hebben minder kans op financiering. Dat blijkt uit het Franse onderzoek van SISTA en BCG. Slechts 5% van het geld dat wordt geïnvesteerd in Franse start-ups komt terecht bij start-ups van vrouwelijke oprichters.

Vrouwelijke ondernemers

Dat start-ups met vrouwelijke oprichters minder kans hebben op financiering wil niet zeggen dat ze minder succesvol zijn. Uit hetzelfde onderzoek van SISTA en BCG blijkt dat vrouwelijke start-ups 2,5 keer zoveel opleveren voor investeerders als mannelijke start-ups. Desalniettemin, wordt slechts 12,5% van alle nieuwe start-ups in Frankrijk (mede) opgericht door een vrouw, in Nederland is dit 17%.

Actie

Een belangrijke oorzaak van dit probleem is hoe financiële instellingen en investeringsfondsen, die investeringen in start-ups doen, zelf zijn georganiseerd. De sector wordt namelijk gedomineerd door mannen. Om dit aan te pakken en meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te creëren, slaan 50 Franse financiële instellingen en investeringsfondsen, waaronder October, de handen ineen. Op 18 oktober 2019 hebben wij, samen met 49 andere partijen, de gedragscode SISTAxCNNum ondertekend waarmee we ons inzetten om vrouwelijke start-ups te stimuleren. De gedragscode werd getekend in het bijzijn van Franse staatssecretarissen. De gedragscode is een initiatief van het SISTA-collectief en de Conseil National du Numérique (CNNum).

In de gedragscode staan best practices voor investeringsfondsen en andere financiers om hun werving- en investeringsprocessen meer genderbewust te maken. Met de gedragscode verbinden alle ondertekenende partijen zich ertoe om inclusieve wervingsprocessen toe te passen, zodat meer vrouwen toetreden in de sector. In nieuwe vacatures moet toegankelijke taal worden gebruikt. Daarnaast moeten sollicitatieprocessen en -beoordelingen worden hervormd. Verder zijn alle partijen verplicht data te verzamelen over de balans tussen mannen en vrouwen in hun investeringsportfolio en deze informatie kenbaar te maken, zodat er meer bewustwording komt. Ook worden nieuwe investeerders-netwerken opgericht speciaal voor vrouwen. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat in 2025, 25% van alle gefinancierde start-ups in Frankrijk wordt (mede) opgericht door een vrouw.

Doelstellingen van essentieel belang

“In minder dan 6 maanden tijd zijn we erin geslaagd om het hele ecosysteem te mobiliseren. We een gedragscode opgesteld met een maatschappelijke doelstelling: 25% van alle gefinancierde start-ups moeten tegen 2025 zijn opgericht of mede opgericht door vrouwelijke ondernemers. Het was essentieel om meetbare en haalbare doelstellingen op te stellen. Zo kunnen we de progressie meten en blijft het niet alleen bij mooie woorden. Dankzij dit initiatief zal Frankrijk het voortouw nemen als land waar financiële instellingen zich publiekelijk committeren tot een vergroting van het percentage fondsen dat aan vrouwen wordt toegekend.”

Aldus Tatiana Jama, mede-oprichter van Levia.ai, voorzitter van het SISTA-collectief en hoofd van de werkgroep binnen het CNNum.

Ook in Nederland

Het probleem speelt ook in Nederland, blijkt uit onderzoek van TechLeap.nl. In Nederland wordt nog minder geïnvesteerd in start-ups van vrouwelijke oprichters: slechts 3,5%.

Ook in Nederland verbinden financiële partijen zich om het probleem aan te pakken. Dit jaar begonnen 25 Nederlandse partijen met het Fundright initiatief. De doelstellingen daarvan komen overeen met de doelstellingen van het SISTAxCNNum, namelijk:

  • Het management team van de venture capitalists en de bedrijven in hun portfolio moet voor minimaal 35% uit vrouwen bestaan,
  • Meer vrouwelijke start-ups gefinancierd,
  • Meer bewustwording door data te verzamelen en te publiceren over de balans tussen mannen en vrouwen in hun investeringsportfolio.