Kent u … SUEZ?

Suez is een van de wereldleiders op het gebied van water- en afvalmanagement met als missie: het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Het is een menselijk avontuur dat al meer dan 120 jaar voortduurt. 

De groep heeft 90.000 medewerkers in meer dan 70 landen op 5 continenten en werkt elke dag aan de ambitie: het leveren van de best mogelijke service op het gebied van water en afval, voor mens en milieu. 

Het bedrijf heeft meerdere doelen. In de eerste plaats is het noodzakelijk om de toegang tot hulpbronnen voor iedereen te ontwikkelen. De beschikbaarheid van de hulpbronnen is essentieel om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot drinkwater van goede kwaliteit en tegen de juiste prijs. Daarnaast focust Suez zich op het optimaliseren van het ophalen en sorteren van afval, zodat het afval een nieuwe hulpbron wordt.

Het bedrijf is ook bezig met het optimaliseren van informatietechnologieën voor een efficiënter gebruik van hulpbronnen, door middel van real-time beheer van water en sanitaire voorzieningen, intelligente inzameling, optimalisatie van het energieverbruik van installaties, enz. Al deze oplossingen leveren aanzienlijke economische en ecologische voordelen op.

Ten slotte heeft Suez 4,3 miljoen ton secundaire grondstoffen op de markt en 10 miljoen mensen voorzien van drinkwater uit ontzilt zeewater. Daardoor heeft het bewezen dat de revolutie op het gebeid van  grondstoffen circulair is: de omzetting van zeewater in drinkwater, slib in hernieuwbare energie, afval in energie, enz. Door nieuwe hoogwaardige grondstoffen te creëren, vermijdt Suez het gebruik van schaarse natuurlijke grondstoffen.

Fun fact 😌: Suez, ontstaan uit de fusie van Suez Lyonnaise des Eaux en Gaz de France, werd in 1858 opgericht om het Suezkanaal aan te leggen en te exploiteren. Het Suezkanaal is sinds de ingebruikname ervan een doorbraak geweest in de wereldhandel. Dit was het begin van het industriële avontuur van de groep en de herkomst van de naam, wat een synoniem is voor durf, ambitie en innovatie.

De campagne ‘Samen Groeien’ brengt 11 beursgenoteerde bedrijven samen. Deze bedrijven zetten zich in om hun MKB-partners te informeren over crowdlending als alternatieve financieringsbron naast de traditionele bank. De MKB-partners van deze bedrijven profiteren van gunstige voorwaarden voor een lening op October.