ondernemingen

Kent u … Engie?

De geschiedenis van Engie begint in 1954, toen de Franse staat een aantal bedrijven in de gassector nationaliseerde. GDF (Gaz de France) ontstond, een openbare, industriële instelling. Oorspronkelijk werd alleen geproduceerd gas gedistribueerd, maar tegen het einde van de jaren vijftig verschoof de focus van GDF naar aardgas. 

GDF bleef de enige aardgasleverancier in Frankrijk totdat de energiemarkt eind jaren ’90 werd opengesteld voor concurrentie. Daardoor hebben de grootste energieverbruikers vrije keuze voor hun energieleverancier (elektriciteit en aardgas). Dit betekende het einde van het gemengde beheer van EDF en GDF. 

Twee verschillende netbeheerders werden vervolgens opgericht: één voor elektriciteit en één voor gas, die elk een openbare plicht uitvoeren door de aanleg, de exploitatie en het onderhoud van het elektriciteits- en aardgasdistributienet te verzorgen, waardoor de energieleveranciers energie kunnen leveren. 

Engie heeft meer dan 150.000 medewerkers in 70 landen. De missie van de groep steunt op drie belangrijke pijlers: koolstofarme elektriciteitsproductie, met name uit aardgas en hernieuwbare energie, energie-infrastructuur en energieoplossingen voor klanten. 

Engie richt zich op grote internationale uitdagingen zoals de strijd tegen de opwarming van de aarde, de toegang tot energie voor iedereen en het aanbieden van energieproductie oplossingen en -diensten die individuele belangen en collectieve kwesties met elkaar in balans brengen. Engie wordt gedreven door hun ambitie om bij te dragen tot harmonieuze vooruitgang.

Fun fact ☺️: Engie was ooit GDF Suez. De naamswijziging van GDF Suez naar Engie is vergelijkbaar de naamswijziging van Lendix naar October. De nieuwe naam heeft verschillende voordelen: het wekt energie op en het is eenvoudig en toegankelijk in alle landen. Engie zegt dat deze naam, die in alle talen op dezelfde manier wordt uitgesproken, “door iedereen en door alle culturen wordt begrepen”.

De campagne ‘Samen Groeien’ brengt 11 beursgenoteerde bedrijven samen. Deze bedrijven zetten zich in om hun MKB-partners te informeren over crowdlending als alternatieve financieringsbron naast de traditionele bank. De MKB-partners van deze bedrijven profiteren van gunstige voorwaarden voor een lening op October.