investeerders

InvestEU: October SME V-fonds haalt €35 miljoen op bij EIF en Invest-NL

  • Invest NL investeert 15 miljoen, en het Europees Investeringsfonds steekt 20 miljoen in het mkb-financieringsplatform October.
  • De toezegging van het EIF wordt gesteund vanuit het InvestEU-programma; Invest-NL steunt het “SME V fund” van October via het Dutch Alternative Credit Instrument.
  • Dit is de vierde toezegging van het EIF aan een door October beheerd mkb-fonds en volgt op de steun aan “SME fund” II, III en IV van October.

Het Europese mkb-financieringsplatform October heeft van het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Nederlandse impactinvesteerder Invest-NL een toezegging van € 35 miljoen gekregen voor zijn meest recente mkb-fonds: October SME V. Invest-NL investeert onder het mandaat van het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) een bedrag van € 15 miljoen in het October “SME V” fonds. Het EIF zegt nog eens € 20 miljoen toe met dekking vanuit een EU-begrotingsgarantie via het InvestEU-programma.

Met de toezegging van het EIF groeit het October SME V-fonds na zijn lancering in september 2022 tot een totaalbedrag van € 100 miljoen aan toezeggingen. Dit markeert een succesvolle afsluiting voor het fonds, het eerste vehikel van October dat het keurmerk ‘artikel 8 SFDR’ (een fonds dat ESG-kenmerken promoot) heeft gekregen. De toezeggingen van het EIF en Invest-NL zijn essentieel om extra publieke en private investeerders in het fonds aan te trekken. Het fonds richt zich op mkb-bedrijven in Frankrijk, Nederland, Italië, Duitsland en Spanje.

Deze succesvolle afsluiting volgt op de EIF-investeringen in de eerdere fondsen October SME II, III en IV. Hierin profiteerde October door een eerdere EIF-investering van steun via de voorganger van het InvestEU-programma; het Investeringsplan voor Europa en het ‘Private Credit Tailored for SMEs’ initiatief binnen dat plan. Het consequent veiligstellen van EIF-toezeggingen onder verschillende mandaten is opnieuw een teken dat men erop vertrouwt dat October kan bijdragen aan de missie die het met het EIF deelt: voorzien in essentiële, eenvoudige en toegankelijke financiering ter ondersteuning van de groei van het Europese mkb door een alternatieve financieringsbron aan te bieden.

Deze hernieuwde toezegging voor October onderschrijft niet alleen de staat van dienst van deze fondsmanager, maar ook de doelen die het EIF deelt met zijn klanten”, vertelt Marjut Falkstedt, algemeen directeur van het Europees Investeringsfonds. “Over het geheel genomen dragen onze investeringen in kleinere bedrijven flink bij aan het behouden en creëren van banen, waardoor het EIF een belangrijke rol speelt in de Europese economie. Ik ben blij dat het EIF opnieuw met October kan samenwerken om het midden- en kleinbedrijf met alternatieve financiering te ondersteunen.”

 

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van een ‘Economie die werkt voor de mensen’: “InvestEU speelt een belangrijke rol in heel Europa door het midden- en kleinbedrijf te helpen toegang te verkrijgen tot de financiering die het nodig heeft om te innoveren, uit te breiden en banen te creëren. Dankzij deze overeenkomst zullen veel meer bedrijven de steun ontvangen die zij nodig hebben om hun volgende stappen te zetten en hun volledig potentieel te benutten.”

 

CEO Patrick de Nonneville van October: Met deze investering continueert het EIF haar steun aan het Europese mkb via het October-platform. Voor dit nieuwe fonds is onze data gestuurde ESG X-Ray-module cruciaal. Deze integreert de ESG-criteria in ons investeringsproces zonder bedrijven met extra papierwerk te belasten.

 

Naar verwachting zal het October MKB V-fonds meer dan 3 000 leningen aan Europese mkb-bedrijven verstrekken, met als doel de komende twee jaar voor in totaal € 400 miljoen te lenen. Het biedt investeerders een zeer fijnmazige en gediversifieerde portfolio die wordt ingezet in meerdere Europese regio’s (Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Duitsland) en in meer dan vijftien verschillende sectoren. De leningbedragen lopen uiteen van € 10 000 tot € 2 miljoen, met een verwacht gemiddelde van € 130 000.

 

Het fonds heeft een uniek risico-rendementsprofiel, gericht op kredietnemers in het lagere marktsegment, terwijl het beleggers een aantrekkelijk rendement biedt. Met een korte looptijd, maandelijkse uitkeringen en tarieven die iedere maand worden herzien, zijn alle maatregelen getroffen om investeerders en hun rendement tegen inflatie te beschermen.

 

 

Achtergrondinformatie:

 

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. De hoofdtaak van het EIF is het ondersteunen van micro-, kleine en middelgrote bedrijven door hen te helpen toegang te verkrijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten die met name op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol draagt het EIF bij aan EU-doelen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

 

Het InvestEU-programma voorziet de Europese Unie van langlopende financiering door grote hoeveelheden private en publieke middelen in te zetten voor het ondersteunen van een duurzame economie. Het helpt extra investeringen aantrekken in lijn met EU-beleidsprioriteiten, zoals de Europese Green Deal, de digitale transitie en steun voor het midden- en kleinbedrijf. InvestEU brengt alle financiële instrumenten van de EU samen onder één dak, wat de financiering van investeringsprojecten in Europa eenvoudiger, efficiënter en flexibeler maakt. Het InvestEU-programma bestaat uit drie componenten: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. De uitvoering van het InvestEU-fonds vindt plaats via financiële partners die met de garantie van € 26,2 miljard uit de EU-begroting in projecten investeren. Deze garantie vergroot hun risicodragend vermogen en trekt op die manier minimaal € 372 miljard aan extra investeringen aan.

 

Het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) is een zogenoemd fund-of-funds dat in juli 2021 gezamenlijk door de Nederlandse overheid, Invest-NL en het EIF werd gelanceerd. Het investeert in zowel selectieve als gediversifieerde obligatiefondsen met als doel het Nederlandse mkb toegang te bieden tot alternatieve financieringsbronnen, met name via alternatieve financiers anders dan banken.

 

Invest-NL Capital NV is de belangrijkste Nederlandse stimulereringsbank en in handen van het Nederlandse Ministerie van Financiën. In december 2021 was October begunstigde van de allereerste investering van Invest-NL onder het DACI-mandaat, voor een ticket van € 10 miljoen in het October MKB IV-fonds.

 

October is een pan-Europese FinTech met de missie bedrijven beter te financieren. Als het #1-platform voor mkb-financieringen in continentaal Europa stelt het particuliere en institutionele investeerders in staat om mkb-bedrijven, overal op het continent, rechtstreeks te financieren. In de acht jaar dat het platform bestaat, heeft October tot nu toe meer dan € 965 miljoen geleend aan 3 800 Europese mkb-bedrijven. October MKB V is het vijfde gediversifieerde mkb-obligatiefonds van October, dat wordt gesteund door een gemeenschap van gevestigde Europese institutionele investeerders, zoals het Europees Investeringsfonds, de Franse investeringsbank Bpifrance, CNP Assurances, het Italiaanse Cassa Depositi e Prestiti (CDP), het Spaanse Instituto de Credito Oficial (ICO), het Nederlandse Invest-NL, alsmede Generali, Zencap, Banca Patrimoni en Banque Wormser Frères. Met October Connect, het bedrijfsplatform voor neo-lending, brengt October zijn deskundigheid op het gebied van digitale kredietverlening naar financiële instellingen, zodat zij hun portfolio beter kunnen monitoren en hun risicoanalyse kunnen verbeteren.