investeerders

Investeerders kunnen MKB ondersteunen met hun stem

Bij October houden we de economische impact van het Coronavirus op het Europese midden- en kleinbedrijf nauwlettend in de gaten. We hebben daarom dagelijks contact met onze kredietnemers. Op dit moment hebben we gesprekken met kredietnemers die anticiperen op een potentiële recessie, met de daarbij behorende vermindering van het aantal bestellingen of opdrachten en toekomstige liquiditeitsproblemen.

Daarnaast hebben we gesprekken met kredietnemers die momenteel liquiditeitsproblemen verkeren als gevolg van de maatregelen die zijn genomen tegen verspreiding van het virus. Vooral in de horeca en detailhandel kampen bedrijven met liquiditeitsproblemen. De impact van deze crisis is echter niet meer beperkt tot deze sectoren. Bedrijven lopen inkomsten mis door bijvoorbeeld het sluiten van restaurants en winkels en het beperken van personen- en goederentransport. Terwijl deze bedrijven wel hun vaste kosten moeten blijven betalen zoals salarissen, aflossingen, huur en  leveranciers.

MKB ondersteunen met stem

October wil graag het voortouw nemen met een opschorting van de kapitaalaflossingen voor de komende 3 maanden voor al haar kredietnemers, ongeacht land van herkomst. Dit betekent dat zowel particuliere als institutionele investeerders en het management van October via het October-fonds, de komende 3 maanden (april, mei en juni) alleen rente ontvangen. Deze maatregel kan worden verlengd als dat nodig wordt geacht.

Waarom stellen we deze maatregel voor?

  • We geloven dat het in het belang van de investeerders is. Om uw investering terug te krijgen is het van essentieel belang dat kredietnemers deze crisis overleven. Daarvoor is het behoud van liquide middelen noodzakelijk.
  • De enige manier om hier uit te komen is door samen te werken. We zijn een Europese onderneming die is ontstaan uit de crisis van 2008. Onze missie is om bedrijven in staat te stellen te groeien door hun financiering te vereenvoudigen en te democratiseren. We willen onze kredietnemers helpen te herstellen en de werkgelegenheid te behouden.
  • Deze opschorting van drie maanden kunt u zien als een kortetermijn-oplossing. De periode kan worden verlengd als dat nodig is. Niemand weet namelijk hoe lang deze crisis gaat duren. Mocht het nodig zijn om de periode van 3 maanden te verlegen, zal het besluit worden onderworpen aan een nieuwe stemming.

 

Hoe kunnen we deze opschorting uitvoeren?

Om deze maatregel uit te voeren is toestemming nodig van onze investeerders:

  • De institutionele investeerders, die investeren via het October-fonds, zijn bereid om de kapitaalaflossingen gedurende de komende 3 maanden op te schorten. Het October-fonds vertegenwoordigt op dit moment een investering van 319 miljoen euro.
  • 21.000 particuliere investeerders op het platform. We vragen alle particuliere investeerders om ‘voor’ of ’tegen’ het opschorten van de kapitaalaflossingen voor alle kredietnemers voor de komende 3 maanden (april, mei en juni 2020) te stemmen. Daarmee kunnen zij het Europese MKB in deze tijd van buitengewone crisis steunen.
  • Het management van October leent automatisch en systematisch aan alle projecten op het platform via het October-fonds. Tot op heden heeft het management meer dan 12 miljoen euro geïnvesteerd en daarmee de belangen afgestemd op die van u. Het management is bereid om de kapitaalaflossingen gedurende 3 maanden op te schorten.

Alle particuliere investeerders hebben een e-mail ontvangen waarmee een stem kan worden uitgebracht. De stemming sluit donderdag de 19de om 23:59.

De opschorting wordt toegepast wanneer een meerderheid van de investeerders (naar rato het geïnvesteerde bedrag) ‘voor’ heeft gestemd.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De komende 3 maanden zullen alle kredietnemers niet aflossen.
  • Gedurende deze periode ontvangen alle investeerders alleen rente.
  • De looptijd van de lening wordt met 3 maanden verlengd.
  • Geen kosten voor kredietnemers.

Waarom alle kredietnemers van October?

In deze situatie worden bijna alle bedrijven geconfronteerd met een plotselinge daling van hun inkomsten. Ook bedrijven die nog geen liquiditeitsproblemen hebben, zullen in de zeer nabije toekomst te maken krijgen met een lastige markt. Zo’n grote schok in vraag en aanbod heeft de wereld niet eerder gezien.

Daarnaast vragen ook bedrijven die op dit moment niet met liquiditeitsproblemen kampen om een opschorting van de kapitaalaflossingen. Dit zijn voornamelijke grote, vooruitdenkende bedrijven die zich nu voorbereiden op een mogelijke recessie.

Andere bedrijven hebben zo’n lange lijst van dringende zaken, dat ze nog geen tijd hebben gehad om aan hun volgende terugbetaling (5 april) te denken. We werken hiermee pro-actief mee aan een oplossing van hun problemen.

Ter herinnering

October is volledig operationeel in alle landen waar we actief zijn. Wij zijn 100% digitaal. Daardoor kunnen we zonder problemen op afstand functioneren.

October blijft open voor nieuwe kredietaanvragen en zal alle binnenkomende aanvragen beoordelen op de financiële resultaten en het kredietrisico, zoals we dat eerder ook hebben gedaan. Daarbij houden we rekening met de impact van de huidige situatie, maar we beslissen per geval over het risico.