investeerders

Het profiel van de Italiaanse investeerder

October is actief in 5 landen, namelijk Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Duitsland. Het Italiaanse kantoor van October werd geopend in mei 2017. Sindsdien zijn er 108 Italiaanse projecten gefinancierd, voor een totaalbedrag van bijna 59 miljoen euro. Daarnaast hebben 3.200 Italiaanse investeerders zichzelf ingeschreven. In de tussentijd hebben we genoeg data verzameld om het profiel van de Italiaanse investeerder te schetsen. Komt het overeen met uw profiel?

De typische Italiaanse investeerder

Bijna 90% van de Italiaanse investeerders is man. Hiervan is 35% van hen tussen de 36 en 45 jaar oud. En 25% van de Italiaanse investeerders valt in de leeftijdscategorie 26-35 jaar. Hetzelfde percentage zit in de categorie 46-55 jaar. 10% is tussen de 18 en 34 jaar en slechts 5% is ouder dan 55. Dit is niet verrassend, de jonge generatie staat over het algemeen meer open voor nieuwe technologieën en heeft minder vertrouwen in de bank.

Ongeveer de helft van de investeerders is in loondienst bij een bedrijf. De anderen zijn directeur of freelancer. Voor 44% van de investeerders geldt dat ze een netto jaarinkomen tot €28.000 hebben. En 35% heeft een netto jaarinkomen tussen de €28.000 en €55.000. De rest heeft een netto jaarinkomen van meer dan €55.000. Gemiddeld één op de twee Italiaanse investeerders heeft kinderen.

Een goed gediversifieerde portfolio

De gemiddelde Italiaanse investeerder begrijpt dat de diversificatie van zijn portfolio de beste manier is om het risico te beperken. Door de investering te spreiden over meerdere projecten, beperkt de Italiaanse investeerder het risico doordat de impact van een default kleiner is en het verlies kan worden gecompenseerd door zijn winst uit andere projecten. De gemiddelde Italiaanse investeerder heeft namelijk meer dan 50 projecten in zijn portfolio. De totale waarde van het portfolio is rond de €5.000.

Een Italiaanse investeerder investeert het liefst in projecten met de kredietscore A; de gemiddelde investering in een A project is 30% hoger dan in projecten uit een andere risicocategorie. Overige factoren die de Italiaanse investeerder gebruikt om zijn portfolio te diversifiëren zijn de looptijd van een lening en sectoren  van de bedrijven. De Italiaanse investeerder heeft geen duidelijke voorkeur voor projecten uit een bepaald land, maar spreidt zijn investering over projecten uit Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland.

De meeste investeerders komen uit de regio Lombardije, rondom Milaan, waar ook ons kantoor is gevestigd. Investeerders uit de regio’s rondom Venetië en Rome hebben over het algemeen het meeste geïnvesteerd. Terwijl investeerders uit de regio rondom Turijn de meeste projecten in hun portfolio hebben. Een investeerder uit deze regio spant de kroon; hij heeft 349 projecten in zijn portfolio.

Nieuwsgierig

De meeste Italiaanse investeerders kennen October via forums of andere websites (60%). 20% van de Italiaanse investeerders werd door kennissen overtuigd om zich aan te melden bij October. De overige investeerders komen via andere kanalen.

Rendement behalen op spaargeld

Ook in Italië kennen ze een lage spaarrente. Daardoor zijn veel investeerders op zoek naar alternatieven om toch een rendement te behalen op hun spaargeld. Zo geeft 67% van de October-investeerders aan hun spaargeld te hebben geïnvesteerd in beleggingsfondsen en ETF’s. Daarnaast bezit 50% een aandelenpakket en heeft 40% een depositorekening. En 30% heeft naast October alternatieve manieren gevonden, om hun geld te beleggen.

Redenen om te investeren 

Daardoor is het rendement niet de enige reden om te beginnen met investeren bij October. Voor veel van de investeerders is het noodzaak om hun beleggingsportfolio te diversifiëren. Daarnaast zegt een deel van de investeerders te zijn gestart om rechtstreeks de economie te ondersteunen.

 

 

Wat is uw reden om te beginnen? Wanneer wij genoeg data hebben verzameld over Nederlandse investeerders zullen wij ook een onderzoek doen!