team

Nieuw investeringsfonds voor het Italiaanse MKB

Eind 2019 kondigden we het nieuwe investeringsfonds voor het Italiaanse MKB aan. Dit Italiaanse October-fonds bevat 30 miljoen euro en wordt gesteund door de belangrijkste Italiaanse Confidi. De Italiaanse Confidi zijn coöperaties zonder winstoogmerk die de toegang tot krediet voor het Italiaanse MKB ondersteunen en vergemakkelijken, door garanties aan te bieden. Het fonds wordt ondersteund door het EIF (Europees Investeringsfonds) via de InnovFin SME Guarantee Facility. Deze is op initiatief van de Europese Commissie opgericht en wordt ondersteund door Horizon 2020.

Vanaf maart 2020 worden de eerste projecten gefinancierd door dit Italiaanse October-fonds. Projecten die hiervoor in aanmerking komen worden op een andere manier gefinancierd dan gebruikelijk. In dit blog vertellen we meer over de unieke werking van het Italiaanse October-fonds.

De verschillende investeerders van October

Zoals u weet zijn er twee groepen investeerders op October:

  • Particuliere investeerders, die tussen de €20 en €2.000 lenen aan door hen gekozen projecten.
  • Institutionele investeerders (publiek en privaat), die investeren via het October-fonds. Hier voegen we nu ook in het Italiaanse October-fonds aan toe.

Het October-fonds financiert automatisch minimaal 51% van elk project dat op het platform wordt gepubliceerd. In het October fonds participeren publieke institutionele investeerders zoals het EIF, ICO en BpiFrance. Daarnaast participeren private institutionele investeerders zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, family offices en het management van October  in dit fonds.

Naast het Het Italiaanse October-fonds gaat bepaalde Italiaanse projecten co-financieren, naast de particuliere investeerders en het October-fonds.

Wat is het doel van het fonds?

Het Italiaanse October-fonds maakt de toegang tot krediet voor het Italiaanse MKB makkelijker. Het Italiaanse fonds doet dit samen met de institutionele investeerders en de particuliere investeerders.

Dankzij de bijdrage van de Confidi en de steun van de InnovFin garantiefaciliteit zal het Italiaanse October-fonds projecten kunnen financieren tegen een lagere rente. Daardoor dalen de totale financieringskosten van Italiaanse bedrijven.

Hoe werkt het? 

De projecten op ons platform worden normaal gesproken gefinancierd door particuliere en institutionele investeerders, via het October-fonds. Het October-fonds financiert minimaal 51% van elk project. De overige 49% wordt voor een bepaalde periode aangeboden aan particuliere investeerders. Indien zij de resterende 49% niet volledig financieren, vult het fonds het resterende bedrag aan.

Voor projecten die worden medegefinancierd door het Italiaanse fonds, werkt het anders. Daarvoor gaan we 2 aparte projecten op het platform publiceren:

  1. Een project waarin investeerders en het October-fonds investeren
  2. Een project wat uitsluitend is bestemd voor het Italiaanse fonds

Het ene project wordt zoals hierboven beschreven gefinancierd door particuliere en institutionele investeerders. Het andere project wordt helemaal gefinancierd door het Italiaanse October-fonds. Wanneer beide projecten volledig zijn gefinancierd, zal het bedrijf het totale bedrag van beide projecten ontvangen.

Een voorbeeld van een bedrijf dat in aanmerking komt

Een Italiaans bedrijf dat in aanmerking komt voor financiering door het Italiaanse fonds, leent 500.000 euro tegen 6% rente met een looptijd van 36 maanden. Er worden hiervoor twee projecten op het platform gepubliceerd:

  • Project 1: 250.000 euro tegen 6% met een looptijd van 36 maanden. Het project zal worden gefinancierd door het October-fonds (ten minste 51%) en particuliere investeerders (tot 49%).
  • Project 2: 250.000 euro tegen 3% met een looptijd van 36 maanden. Het project wordt volledig gefinancierd door het Italiaanse October-fonds.

Het bedrijf ontvangt de som van het bedrag van beide projecten, dus 500.000 euro in totaal. Zoals altijd zullen de rentebetaling en kapitaalaflossing maandelijks plaatsvinden. Particuliere investeerders en de investeerders van het October-fonds zullen jaarlijks 6% rente ontvangen, terwijl de investeerders van het Italiaanse October-fonds 3% zullen ontvangen. Het Italiaanse bedrijf betaalt daardoor dus effectief 4,5% rente.

Wanneer het Italiaanse October-fonds deelneemt aan het project, wordt dit in de projectbeschrijving vermeld.

Gevolgen voor investeerders

Er zijn geen veranderingen voor investeerders: particuliere investeerders en het October-fonds zullen projecten financieren tegen dezelfde rente als nu het geval zou zijn voor Italiaanse projecten. Het rendement verandert dus niet.

Het Italiaanse October-fonds accepteert een lagere rente. Daardoor hebben Italiaanse MKB-bedrijven de mogelijkheid om zich tegen lagere financieringskosten te financieren.