ondernemingen

Het Nederlandse ondernemersklimaat

In 2018 telde ons land bijna twee miljoen ondernemingen en dit aantal neemt nog steeds toe. Ondanks deze groei voelt tweederde van de MKB-ondernemers zich door de Nederlandse overheid onvoldoende gesteund in hun ondernemerschap. Met de steun vanuit de persoonlijke kring is het gelukkig beter gesteld. Maar liefst 83 procent van de Nederlandse ondernemers is positief over de support van familie en vrienden inzake hun ondernemerschap. October deed verder onderzoek onder 1.034 Nederlandse MKB-ondernemers naar hun mening over het Nederlandse ondernemersklimaat, en wat blijkt?

Gesteund door overheid?

Maar liefst 64 procent van de Nederlandse MKB’ers voelt zich door de overheid onvoldoende gesteund in hun ondernemerschap. Uit het onderzoek blijkt dat vooral ondernemers in de sectoren transport en logistiek, retail en de bouw behoefte hebben aan een helpende hand vanuit Den Haag. De visual laat zien hoe MKB’ers uit andere sectoren hierover denken.

 

Overheid van invloed op ondernemerschap

Waar de meerderheid van de ondernemers graag meer ondersteuning vanuit de overheid zou krijgen, vindt maar liefst 71 procent van de respondenten de invloed die de overheid heeft op hun ondernemerschap te groot. Vooral onder ondernemers in de bouw leeft dit gevoel, maar ook in de transport en logistiek is het overgrote gedeelte van de MKB-ondernemers kritisch. In de visual vind je in hoeverre ondernemers in andere sectoren de overheidsinvloed kunnen rijmen met hun ondernemerschap.

Rapportcijfer ondernemersklimaat

Het Noordzeekanaal, de Deltawerken en de Afsluitdijk; allemaal voorbeelden van onze Nederlandse ondernemendheid. Maar hoe ervaart de gemiddelde MKB-ondernemer het ondernemersklimaat in Nederland? Met andere woorden: is Nederland een fijn land om in te ondernemen? De ondervraagden waarderen het ondernemersklimaat in ons land met een 6,6 gemiddeld. Opvallend is hierbij het percentage onvoldoendes (15 procent). De visual toont hoe het rapportcijfer exact tot stand is gekomen.

Belemmering(en) voor groei

Veel ondernemers hebben de ambitie om hun organisatie te laten groeien. Zij het om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag vanuit afnemers, internationale expansie of het verlangen om (nog meer) winstgevend te zijn. Regelgeving is volgens een kwart van alle ondervraagden de grootste belemmering voor de groei van hun organisatie. Maar ook de sector waarin de onderneming zich bevindt, is van invloed. De visual geeft een overzicht van alle door de ondervraagden genoemde obstakels voor de toekomstige groei van hun organisatie.

Verbetering van ondernemersklimaat

Eerder zagen we dat een aanzienlijk gedeelte van de ondervraagden het Nederlandse ondernemersklimaat op dit moment een onvoldoende geeft. Maar hoe zit het met de toekomst en wordt er op korte termijn beterschap verwacht? Van alle ondernemers verwacht slechts 38 procent dat het ondernemersklimaat dit jaar verbetert. Opvallend genoeg zijn juist jonge ondernemers tot dertig jaar relatief positief over de toekomst. Maar liefst zestig procent van hen verwacht een verbetering. De visual toont de verwachting van de verschillende generaties MKB-ondernemers.

Een zakelijk financiering zonder gedoe? Ontdek uw mogelijkheden en doe direct de quickscan.