nieuws

Grote toename faillissementen in mkb dreigt in 2023

 

  • Grotere druk op marges in mkb zorgt voor toename faillissementen
  • 35 procent ondernemers verwacht nog geruime tijd lagere omzet dan voor pandemie

AMSTERDAM, 12 januari 2023 – October vreest dat het aantal faillissementen dit jaar fors zal toenemen. Het financieringsplatform voor het midden- en kleinbedrijf waarschuwt voor een enorme shake out in dit segment, vanwege de toenemende druk op de marges. “Zeker de kleinere ondernemingen voelen de druk en hebben geen ruimte om tegenvallers op te vangen”, zegt directeur Luuc Mannaerts.

Het CBS bracht deze week naar buiten dat er 2144 bedrijven failliet werden verklaard in 2022. Daarmee steeg dit cijfer minimaal ten opzichte van 2021. Dat gaat dit kalenderjaar heel anders lopen, denkt Mannaerts. “Je zag vorig jaar al een toename in het aantal faillissementen in het vierde kwartaal, op het moment dat ondernemers moesten beginnen met terugbetalen van belastingschulden. Dat zal in het nieuwe jaar alleen maar toenemen.” Mannaerts ziet het ook in de financieringsaanvragen. “Waar voorafgaand en tijdens corona vooral geleend werd voor investeringen, krijgen we nu steeds vaker aanvragen voor werkkapitaal en overnames.”

Marges verder onder druk

Eén derde van het mkb (35%) verwacht nog geruime tijd een omzet te draaien onder het niveau van voor de pandemie, zo blijkt uit onderzoek van October. Dit terwijl 43 procent zijn prijzen heeft verhoogd sinds corona, hetgeen de helft van hen van plan is om weer te doen. “Hoewel de pandemie op medisch vlak al eventjes achter ons ligt, zitten veel ondernemers nog volledig onder water als gevolg van die periode”, aldus Mannaerts. Eind oktober dacht één op de vijf ondernemers nog aan stoppen.

“De druk op de marges neemt dusdanig toe, dat het hoofd boven water houden voor veel mkb’ers te moeilijk wordt”, stelt Mannaerts, die de worstelingen van het mkb opsomt. “De rente is gestegen en stijgt door, net als de energiekosten. En goed personeel is moeilijk te vinden en vast te houden.” Verder blijkt uit cijfer van het CBS dat het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid nog steeds ontzettend laag zijn, met weinig zicht op een snelle verbetering in 2023.

Investeren in verduurzamen of digitalisatie lukt niet

Terwijl de marges alsmaar kleiner worden, moet het mkb ook verduurzamen. Mannaerts: “De eisen vanuit de overheid rondom milieu, maatschappij en management zijn niet realistisch. Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen is eind vorig jaar de borgstellingsregeling voor het mkb uitgebreid met een groene variant. Maar of dat voldoende is betwijfel Mannaerts.”

Digitaliseren gaat ook niet. “Na twee jaar corona en een slechte economie is al het vet op de botten weg. Ondernemers kunnen alleen maar aan overleven denken. Ruimte voor investeren is er niet meer, waardoor de kleine ondernemer de grote concurrenten verder uit het oog verliest. Veel belanden zodoende in een vicieuze cirkel, waardoor ze uiteindelijk failliet gaan.”

Over October

October is het grootste en snelst groeiende Europese financieringsplatform voor het MKB. Inmiddels heeft het platform meer dan 810 miljoen euro verstrekt aan meer dan 3500 projecten. Met een hybride financieringsmodel waarin institutionele beleggers en crowdfunding de basis voor financiering zijn, kan fintech October risicobeheersing, snelheid en zekerheid garanderen. October is tevens oprichter van de Stichting MKB Financiering, dat wordt ondersteund door het ministerie van EZK.