investeerders

Even voorstellen: ons Investors Relationship Team

De institutionele en particuliere investeerders van October werken samen om de groei van het Europese mkb te financieren. Want naast de bijna 23.000 actieve particuliere investeerders van October, is er ook een solide basis van 70 institutionele investeerders. Deze institutionele investeerders zijn bedrijven of organisaties die investeren namens hun klanten. En dat doen zij met het verstrekken van leningen aan het Europese mkb via het fonds dat bij October door het Institutional Investor Relations Team worden beheerd. We spraken Marie Tricot, Institutional Investors Relationship Director (links), en Institutional Investors Relationship Associates Emma Poullet (rechts) en Margaux Duvergé (midden) om alles te weten te komen over het Investors Relations Team en hun bezigheden. Even voorstellen: ons Investors Relationship Team.

Een solide internationale achtergrond

Het team heeft professionele ervaring opgedaan over de hele wereld. Marie legt uit: “Na mijn afstuderen ben ik in Londen gaan werken. Daarna heb ik bijna tien jaar gewerkt in Investment Banking in New York. Ik identificeerde cross-selling mogelijkheden en was verantwoordelijk voor de marketing van de producten van de bank aan grote institutionele klanten. Ik adviseerde deze klanten over kapitaalmarkt- en vermogensondersteunende financieringsoplossingen. In 2019 ben ik bij October in dienst getreden. Emma gaat verder: “Ik heb twee Masters in Finance afgerond, in Parijs en in Frankfurt. Ik begon mijn carrière bij Investment Banking. Eerst als Coverage Analyst en daarna als Structured Finance Analyst. Margaux kwam vervolgens in 2020 bij het team. “Ik heb een Master in International Finance. Tijdens mijn studie heb ik deelgenomen aan uitwisselingsprogramma’s in Mexico en in Canada, waar ik mijn Bachelordiploma heb behaald. Hiervoor werkte ik bij Amundi, een van de grootste Europese vermogensbeheerders.”

De dagelijkse activiteiten

Wat doet het Investor Relations team dagelijks? Marie: “De institutionele investeerders van October lenen aan het Europese mkb via een fonds. Deze fondsen worden intern beheerd door het team. Wij houden toezicht op alle aspecten van het fondsbeheer, de fondsenwerving en de relaties met de investeerders. Onze verantwoordelijkheden variëren van de marketing van de fondsen en de presentatie van het bedrijfsmodel van October tot het structureren en lanceren van nieuwe investeringsmogelijkheden in samenwerking met onze investeerders, onze toezichthouders en onze externe partners.”

Een gevarieerde selectie van institutionele investeerders

De Europese gemeenschap van de institutionele investeerders van October is divers. “Het varieert van overheidsinstellingen zoals het Europees Investeringsfonds (EIF), de Franse of Spaanse overheidsbanken tot particuliere banken, verzekeringsmaatschappijen, familiekantoren en vermogende particulieren”, zegt Emma. “Ze hebben allemaal gemeen dat ze een professionele investeerder zijn, want onze fondsen zijn strikt voorbehouden aan deze categorie. We hebben meer dan 600 miljoen euro opgehaald bij alle fondsen. We profiteren van de betrokkenheid van terugkerende investeerders. Dat zegt veel over hun vertrouwen in het model van October.” Margaux voegt hieraan toe: “De investeerders voeren een periodieke en systematische evaluatie uit van ons algemene bedrijfsmodel. Dit omvat ons intern beleid en onze procedures, de financiën, de gegevens over de portefeuille en de prestaties van het fonds. “In overeenstemming met de waarden van ons bedrijf werken we zeer nauw en op een transparante manier samen met onze investeerders. De October-fondsen hebben een sterk bestuur. Onze belangrijkste investeerders zitten in het bestuur van een adviescomité en zorgen ervoor dat de regelgeving van het fonds over onderwerpen als beleggingsbeleid of belangenverstrengeling voortdurend wordt nageleefd.”

Impact maken op de Europese economie

Wat maakt het voor deze institutionele investeerders zo interessant om met October samen te werken? “October biedt een nieuwe activaklasse met een unieke toegang tot een gediversifieerde portefeuille van mkb-leningen in meerdere landen”, zegt Marie. “Rechtstreekse leningen aan het mkb hebben een duidelijk en tastbaar effect op de Europese economie. Het mkb-ecosysteem dat door de institutionele investeerders wordt ondersteund vertegenwoordigt namelijk meer dan 7 miljard euro aan totale jaarlijkse omzet en 26.000 banen in heel Europa”. Emma gaat verder: “En natuurlijk zijn een solide track record en onze focus op technologie, processen en gegevens om een schaalbare investeringsstrategie te creëren, van groot belang.”

Een sterke focus op ESG-criteria

Er zijn veel overeenkomsten tussen institutionele investeerders in de October-landen. Eén daarvan is een sterke focus op de ESG-criteria (Environmental, Social en Governance). Zo was October een van de eerste leenplatforms die in december 2019 de UN PRI ondertekenden. Omdat October overtuigd is dat extra financiële factoren bijdragen aan duurzame groei, heeft het zich gecommitteerd aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde kredietbenadering. Marie: “ESG-criteria zoals werkgelegenheid, duurzaam gebruik van hulpbronnen, aandacht voor leveranciers en klanten, positieve impact op de gemeenschap en goed bestuur maken nu systematisch deel uit van ons krediet- en besluitvormingsproces. Dus elke kredietnemer krijgt een ESG-score toegewezen. Deze ESG-score heeft een impact van 10% op de totale score.”

Twee specifieke fondsen in 2020

Het jaar 2020 was met de coronacrisis op z’n minst te noemen een uitdagend jaar. Tijdens dit jaar zijn de institutionele investeerders van October zeer ondersteunend geweest. Marie: “We hebben niet alleen nieuwe toezeggingen kunnen doen in ons laatste fonds, maar we hebben in september ook twee speciale fondsen gelanceerd als aanvulling op ons belangrijkste fonds, October MKB IV: een investeringsinstrument van 200 miljoen euro voor de financiering van leningen aan het mkb met garantie van de Italiaanse staat en een nieuw fonds van 38 miljoen euro voor de Franse toeristische en vrijetijdssector. En ook in 2021 zullen we onze fondsenwerving inspanningen voortzetten.”

Echte October-ambassadeurs

Als afsluiting van dit interview vragen we het team wat hen enthousiast maakt om deel uit te maken van dit ambitieuze team. Marie, Emma en Margaux geven gezamenlijk antwoord: “Als ambassadeurs van October worden we uitgedaagd om ons voortdurend te verbeteren om aan de verwachtingen van onze gemeenschap van bestaande en nieuwe investeerders te voldoen. Onze missies zijn divers, dus we moeten snel leren. Ook transparante en regelmatige uitwisselingen met onze investeerders en met de regelgevende instanties vereisen goede communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden. Ook genieten we van een nauwe samenwerking met alle teams van October in de verschillende landen.”

Nog meer weten over het Investors Relationship Team van October? Lees dan meer over onze institutionele investeerders of stel uw vraag in de Octoberchat!