team

Euverion 1000ste kredietnemer

Vorige week werd het 1000ste project op October gefinancierd. Daarmee bereikte October een mooie mijlpaal! Onze 1000ste kredietnemer is het Duitse bedrijf Euverion 🇩🇪. Want, sinds een jaar is October ook open voor  Duitse kredietnemers.

Euverion is een bedrijfs- en IT-adviesbureau dat zich richt op zowel startende ondernemers als het mkb en grote bedrijven. Het helpt bedrijven bij het verwerven van subsidies voor het scheppen van werkgelegenheid, de optimalisering van productie- en logistieke systemen en onderzoek- en ontwikkelingsprojecten in alle sectoren.

Financiering op October voor onderzoek

In 2019 heeft Euverion een internationaal samenwerkingsnetwerk opgezet in het kader van het Centrale Innovatieprogramma voor het Duitse MKB (ZIM). Hier komen verschillende bedrijven (mkb) samen om onderzoeksprojecten met een gemeenschappelijke doelstelling aan te pakken. Dankzij de financiering op October kan Euverion het team dat zich bezighoudt met dit groeiende project uitbreiden.

Werken aan milieuvriendelijke verpakkingen

Zo bracht Euverion in 2019 10 Duitse en 2 Franse midden- en kleinbedrijven samen, om met 3 onderzoeksinstituten te werken aan het thema milieuvriendelijke verpakkingen. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van verpakkingen op basis van vezels als vervanging voor kunststofverpakkingen. Alle deelnemers hebben zich ingezet om een oplossing te vinden om deze verpakking composteerbaar en recycleerbaar te maken. Maar dat bleef het niet bij. Een van de ingediende ideeën was het ontwikkelen van verpakkingen die informatie geven over de conditie van voedsel, zoals de versheid. Een mooie ontwikkeling!

Heeft u ook een mooi project om te financieren? Doe direct de quickscan!