Duurzaam investeren.

Steeds meer bedrijven willen investeren in een meer duurzame en schonere toekomst. Ook particuliere investeerders vinden duurzame projecten aansprekend. October duidt projecten die voldoen aan de duurzaamheidscriteria aan als ‘Duurzaam Project’. Dit doen we in de projectomschrijving.

 

Hoe we dit doen

Om vast te stellen en te bepalen of een project op October wordt gepubliceerd als ‘Duurzaam Project’,  worden de Green Loan Principles aangehouden. Hiermee erkent October duurzaamheid als een belangrijk moment in de levensfase van een bedrijf.  Deze investering vereist tijd en middelen van het bedrijf.

De Green Loan Principles zijn ontwikkeld door een ervaren werkgroep van vertegenwoordigers van financiële instellingen. Deze vertegenwoordigers zijn actief  op de markt voor duurzame leningen. De werkgroep bevordert de ontwikkeling en integriteit van het duurzame leningen. Dit doen ze met een duidelijk raamwerk van marktstandaarden en richtlijnen.

 

Kenmerken duurzame lening

De Green Loan Principles die October aanhoudt bestaat uit drie onderdelen.

1. Inzicht in de inzet van de financiering

Beschrijf het gebruik van het geleende bedrag duidelijk in de financiële documenten. Het project moet duidelijke en controleerbare milieuvoordelen bieden. Deze moeten concreet en meetbaar zijn en worden gemeten en gerapporteerd door de ondernemer.

2. Inzicht in het proces van evaluatie en selectie van projecten

3. Rapportage

Informatie over het gebruik van de financiering om het budget van het project te specificeren. Als het mogelijk is, moet dit budget worden onderbouwd met facturen, offertebrieven of offertes van (onder)aannemers. Dit kan op voorhand of op jaarbasis gebeuren tot de volledige financiering is ingezet.

 

De categorieën

Projecten die mogelijk in aanmerking komen voor een ‘Duurzaam Project’ vermelding op October hebben als hoofddoel:

 

De bovenstaande lijst is een indicatie. Het geeft de meest gebruikte categorieën weer. Er bestaan al verschillende categorieën en criteria voor groene projecten in de markt. Deze kunnen als aanvullende leidraad worden gebruikt.

De kredietcommissie van October beoordeelt of een project dat wordt gepubliceerd op October de vermelding ‘Duurzaam Project’  ontvangt.

Meer weten over duurzaam ondernemen? Lees hier de whitepaper ‘Op naar een duurzaam bedrijfsleven!’