investeerders

Digitalisering in het Europese MKB: waar staan we vandaag

Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Hoewel nieuwe digitale oplossingen steeds meer ingang vinden op de markt, zijn nog niet alle bedrijven aan deze digitale transformatie aangepast.

Alle EU-lidstaten hebben vooruitgang geboekt op het gebied van digitalisering, maar het algemene beeld verschilt van land tot land. Ondanks de vooruitgang die is geboekt, is er nog veel ruimte voor verbetering.

Alle lidstaten moeten zich gezamenlijk inspannen om de doelstellingen voor 2030 te halen, zoals uiteengezet in Europa’s digitale decennium.

Hoe staat het met de digitalisering in de Europese landen? Laten we daar achter komen door samen de resultaten van DESI, de Digital Economy and Society Index te analyseren!

DESI en het pan-Europese perspectief van October

De Europese Commissie houdt sinds 2014 toezicht op de digitale vooruitgang van de lidstaten aan de hand van de Digital Economy and Society Index , oftewel DESI.

Elk jaar geeft de DESI informatie over de stand van de digitalisering van de EU-lidstaten. In een steeds concurrerender en uitdagender marktomgeving achten de Europese instellingen het van essentieel belang om de ontwikkeling volgen.

October is een Fintech-bedrijf dat zakelijke leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen verstrekt. Door gebruik te maken van technologie en data, biedt October innovatieve en eenvoudig toegankelijke kredietoplossingen aan Europese bedrijven. Met investeringen van zowel particuliere als institutionele investeerders krijgen bedrijven zo toegang tot kapitaal uit de internationale markt.

Onderzoek op vier aspecten

October is actief in Italië, Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland en onderzocht de digitalisering in deze vijf landen. We vatten de meest interessante aspecten van vier gebieden op samen:

  • Digitale vaardigheden of menselijk kapitaal

In de wereld van morgen moeten we kunnen rekenen op een digitaal geschoolde beroepsbevolking en digitale deskundigen. Deze dimensie van het DESI omvatinternetgebruikersvaardigheden’ en ‘geavanceerde vaardigheden en ontwikkeling’.

  • Connectiviteit

Voor 2030 zijn twee doelstellingen op het gebied van breedbandconnectiviteit vastgesteld. De eerste doelstelling is gigabit dekking voor alle huishoudens en de tweede doelstelling is 5G in alle dichtbevolkte gebieden. De connectiviteitsdimensie van DESI kijkt naar zowel de vraag- en aanbodzijde van vaste en mobiele breedband.

  • Integratie van digitale technologie

Digitale technologie stelt bedrijven in staat concurrentievoordeel te behalen, diensten en producten te verbeteren en markten uit te breiden. Deze dimensie meet de digitalisering van bedrijven en e-commerce.

  • Het gebruik van digitale oplossingen in overheidsdiensten

Digitale technologieën stellen steeds meer nieuwe eisen en verwachtingen aan de overheidssector. Deze indicator beschouwt het percentage van internetgebruikers dat in de laatste 12 maanden internet heeft gebruikt voor interactie met de overheid.

Lees verder om te zien hoe Nederland en de andere October-landen ervoor staan!

Technologie in Nederland

Volgens de DESI van 2021 staat Nederland op de 4e plaats van de 27 EU-lidstaten. Nederland is daarmee een van de best presterende landen in Europa. Dit komt door een wijdverbreide invoering van digitale technologieën bij bedrijven en gebruik van onlinediensten. Maar ook het hoge niveau van digitale basis- en geavanceerde vaardigheden.

Ondanks het feit dat Nederland al een sterk gedigitaliseerd land is, zijn er maatregelen genomen om de digitale transformatie te optimaliseren.

De Nederlandse digitaliseringsstrategie is gebaseerd op drie solide beginselen:

  1. Wees in de voorhoede en grijp kansen
  2. Iedereen doet mee en we werken samen
  3. Vertrouwen in de digitale toekomst

In 2020 werden in Nederland, ondanks de pandemie, 155 Codeweekactiviteiten georganiseerd. De EU-codeweek is heeft als doel om coderen en digitale kennis op een leuke en boeiende manier bij iedereen onder de aandacht te brengen.

Ook werd in dit jaar 20 miljard euro uit het nationale groeifonds getrokken voor infrastructuur, innovatie en O&O, waaronder aanzienlijke delen voor AI, infrastructuur voor gezondheidsgegevens, digitale onderwijstechnologie en kwantumtechnologie.

En het Nederlandse bedrijfsleven?

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is vermeld, heeft 75% van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) ten minste een basisniveau van digitale intensiteit.

Bovendien is Nederland ondertekenaar van de verklaring over de Europese Cloud Alliance. Met deze verklaring stemt Nederland ermee in de invoering van veiligere, interoperabelere en energie-efficiëntere datacenters en clouddiensten te stimuleren, met name voor het mkb, startende ondernemingen en de overheidssector.

Ruimte voor verbetering in Italië

In het DESI 2021 staat Italië er beter voor dan in de vorige periode, met een sprong van vijf posities in de rangschikking. Maar, de cijfers van 2021 zijn vergelijkbaar met die van 2020, en de resultaten zijn niet zo succesvol als ze misschien lijken.

Want slechts 41,5% van de Italiaanse bevolking tussen 16 en 74 jaar beschikt over digitale basisvaardigheden. Bovendien heeft Italië met 1,3% een laag percentage afgestudeerden in de ICT-sector. Italië behoort dus niet tot de top van digitale prestaties en is er ruimte voor verbetering.

In 2021 stimuleerde de Italiaanse regering digitalisering met nieuwe initiatieven en strategische plannen. Een daarvan is het nationale herstel- en veerkrachtplan. Dit plan is met een investering van 191,5 miljard euro het grootste herstel- en veerkrachtplan in de EU. Een kwart van dit bedrag (48 miljard euro) is gewijd aan de digitale transformatie. Dit plan stelt Italië in staat het openbaar bestuur en het gerechtelijk apparaat te digitaliseren. Ook versterkt het de gezondheidszorg door middel van digitale technologieën en de modernisering van bedrijven door de invoering van geavanceerde technologieën. In het hele land zou ook gigabit-connectiviteit worden geïmplementeerd!

En dan bedrijven, die steeds meer openstaan voor online mogelijkheden, zoals blijkt uit de sterke groei van de directe kredietverlening in de afgelopen jaren. Volgens DESI presteert het Italiaanse mkb zeer goed in het gebruik van online facturatie. hoewel het gebruik van big data en technologieën op basis van kunstmatige intelligentie laag blijft. Ook de invoering van e-commerce en het gebruik van ICT voor milieuduurzaamheid liggen onder het EU-gemiddelde.

De meeste Italiaanse bedrijven hebben ten minste een basisniveau van digitale intensiteit (69%, ruim boven het EU-gemiddelde van 60%).

Frankrijk, het thuisland van Europese Fintech

Frankrijk staat op de 15e plaats van de 27 lidstaten in de editie 2021 van de Digital Economy and Society Index. Het land zit op één lijn met het EU-gemiddelde van basis- en geavanceerde digitale vaardigheden en maakt kans om dichter bij de top van de EU te komen. Om dit te bereiken investeert Frankrijk behoorlijk in connectiviteit, het onderwijssysteem en het gebruik van digitale technologieën.

Met een bijdrage van 8,4 miljard euro draagt het Franse herstel- en veerkrachtplan (RRP) draagt aan de digitale transformatie. Met name de digitalisering van de gezondheidszorg wordt ondersteund met een investering van 2 miljard euro. Deze investering heeft als doel de uitwisseling van medische dossiers te verbeteren om het digitale gezondheidsplatform op te zetten en de interoperabiliteit tussen software van actoren in de publieke en private sector te waarborgen.

En wat betreft de bedrijven? De Franse Coalitie voor Digitale Vaardigheden en Banen voert een aantal activiteiten uit om digitale vaardigheden te bevorderen. Momenteel wordt in samenwerking met de overheid een project uitgevoerd dat gericht is op het gebruik van AI voor bedrijven, met name het MKB.

De grote prestaties van Spanje

Spanje staat op de 9e plaats van het DESI en boekt flinke vooruitgang. Dit land presteert goed in digitale overheidsdiensten dankzij de “digital-by-default”-strategie. Digital-by-default betekent dat digitale diensten die zo eenvoudig en handig zijn dat iedereen ze kan gebruiken, daarvoor zal kiezen. Terwijl degenen die dat niet kunnen, niet worden uitgesloten. Spanje presteert ook goed op het gebied van connectiviteit, en heeft vooruitgang geboekt op het gebied van menselijk kapitaal.

Maar, bedrijven profiteren nog niet voldoende van technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), big data en cloud-diensten. En deze technologieën helpen de productiviteit en e-commerce verder. Daarom zijn strategische plannen gemaakt om het Spaanse digitaliseringsniveau te verbeteren:

  • Zo heeft Spanje in 2020 een nieuwe en ambitieuze digitale agenda aangenomen: Digital Spain 2025. Hiermee bevordert Spanje de digitale transformatie door middel van een reeks hervormingen tot 2025. Ook worden aanzienlijke publieke en private investeringen gedaan.
  • Het Spaanse programma voor snelle ontwikkeling trekt 19,6 miljard euro uit voor digitale toepassingen. Dit programma geeft aandacht voor het bevorderen van de digitalisering van bedrijven.

Het MKB is de motor van de Spaanse economie. Maar, het Spaanse bedrijfsleven profiteert (nog) niet optimaal van de online economie en het MKB loopt achter op het gebied van digitalisering.

Spanje heeft het mkb-digitaliseringsplan 2021-2025 gelanceerd om innovaties en ondernemerschap op digitaal gebied te stimuleren.

Duitsland’s pro-MKB

Met een 11e plek in de DESI 2021 presteert Duitsland relatief goed op het gebied van breedbandconnectiviteit. Wat betreft de gereedheid voor 5G is Duitsland zelfs koploper. Bovendien staat het land op de tweede plaats in de EU wat betreft invoering van vaste breedband.

En ook Duitsland heeft strategische plannen gemaakt om digitalisering op nationaal niveau te verbeteren. Met een budget tot 26,5 miljard euro gaat het Duitse herstel- en veerkrachtplan het economisch herstel verder ondersteunen en investeert flink in digitalisering. In het kader van de nationale mkb-strategie (Mittelstandsstrategie) is de eenheid “Digitalisering & netwerk in het mkb” opgericht om het Duitse MKB actief te begeleiden.

Kortom, de vijf October-landen hebben goede vooruitzichten voor hun digitale evolutie. Bedrijven en ondernemers zien in dat technologie en data niet alleen de toekomst heeft, maar ook essentieel zijn voor het functioneren van onze huidige economie en maatschappij.