investeerders

Crowdfunding en uw belastingaangifte 2019

Wanneer u leent via October aan een aantal ondernemingen, ontvangt u elke maand een terugbetaling op uw account, inclusief rente. De rente die u ontvangt is gelijk aan de rente die de onderneming betaalt. Er wordt geen belasting ingehouden en er worden geen andere kosten in rekening gebracht. Hoe zit dat met uw belastingaangifte?

Belasting over uw inkomsten

In Nederland hoeft u geen belasting af te dragen over uw daadwerkelijke inkomsten uit crowdfunding. Uw investeringen worden wel gezien als onderdeel van uw vermogen en vallen onder de `grondslag sparen en beleggen’ (box 3).

Uw vermogen is de som van uw bezittingen minus uw schulden. Onder uw bezittingen vallen dus ook uw leningen aan ondernemingen. U mag hier nog wel het heffingsvrij vermogen van aftrekken, wat in 2019 is vastgesteld op €30.360.

Hoeveel belasting u betaalt

Hoeveel belasting u betaalt is afhankelijk van de waarde van uw vermogen en niet van uw werkelijke inkomsten uit crowdfunding of andere beleggingen. U betaalt, volgens het Nederlandse belastingstelsel, 30% inkomstenbelasting over een fictief rendement dat wordt berekend op basis van de hoogte van uw vermogen. Uw werkelijke rendement maakt voor de Belastingdienst eigenlijk niks uit. Het fictieve rendement neemt toe naarmate uw vermogen groeit. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat u meer rendement behaalt uit een hoger vermogen.

Inkomstenschijven en fictief rendement

De Belastingdienst werkt in 2019 met 3 schijven. Daarin maakt de Belastingdienst een verdeling tussen spaargeld en beleggingen. Op spaargeld behaalt u een lager rendement dan op uw beleggingen. De Belastingdienst berekent dan ook over uw spaargeld een lager fictief rendement van 0,13%. Op uw beleggingen berekent de Belastingdienst een hoger fictief rendement van 5,59%. Over dit fictieve rendement betaalt u dus 30% inkomstenbelasting. Daarnaast verwacht de Belastingdienst dat, naarmate uw vermogen groeit, u een groter deel van uw vermogen belegt. De schijven en de verdeling spaargeld en beleggingen staan in de tabel hieronder.

 

Berekening Belasting 2019

Bron: De Belastingdienst

Hoe vul ik mijn belastingaangifte in?

Om uw belastingaangifte in te vullen ontvangt u van ons jaarlijks een overzicht van uw vermogen op October. Hieronder vallen: uw uitstaande leningen en het saldo van uw account. U telt de waarde van uw uitstaande leningen en uw saldo op bij uw andere vermogen in box 3 onder ‘uitgeleend geld en andere vorderingen’.

Voorbeeld

Stel, u heeft op 1 januari 2018 €3.500 uitstaan in leningen op het October-platform. Daarnaast heeft u nog €500 saldo op uw October-account. Dan bedraagt uw vermogen op October €4.000. Dit is wat u op moet tellen in box 3 bij uw uitgeleend geld en andere vorderingen. Is uw totale vermogen hoger dan €30.360?Dan moet u belasting gaan afdragen.

 

Bron: De Belastingdienst