team

Behind the Scenes met Virginia Mantovani, Risk Management Analyst

Nadat we in onze serie “Behind the Scenes” met de teams Operations, Sales, Credit en October Connect hebben gesproken, gaan we nu naar het Risk-team. We gaan in gesprek met Virginia, een Risk Management Analyst en lid van het team van Eugenio Brambilla, Chief Risk Officer bij October.

Wat doet het Risk-team en welke doelstellingen moet het bereiken?

Het Risk-team van October beheert de risico’s in het hele financieringsproces, van de aanvraag tot het bewaken van de portfolio. Het team richt zich op zowel kredietnemers als investeerders om ervoor te zorgen dat het risico effectief wordt beheerd.

Hoe werkt het Risk-team?

Ons team is cross-functioneel binnen het bedrijf en werkt samen met zowel de internationale teams als die van de afzonderlijke landen. Het is belangrijk om een algemeen beeld van het bedrijf te hebben, maar het is ook cruciaal om de specifieke kenmerken van elk land te kennen en te beheren. De samenhang tussen deze twee dimensies stelt ons in staat effectief te opereren in verschillende landen met behoud van één identiteit.

Met welke andere teams werk je het meest samen?

Interactie met andere teams is cruciaal voor het bereiken van onze doelstellingen en vereist voortdurende uitwisseling van informatie in beide richtingen.

Een van de teams waarmee wij dagelijks samenwerken is het team Institutional Investors. Deze samenwerking is noodzakelijk voor een goed beheer van financieringsbronnen, prestatiebewaking en het gebruik van het geld in overeenstemming met de eisen en belangen van investeerders. Daarnaast is het essentieel om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de eisen van nieuwe investeerders tijdens de due diligence-processen, waarin zij inzoomen op onze portfolio en bedrijfsvoering.

Bovendien is ons werk datagedreven, en daarom hebben we dagelijks contact met het team Internal Operations. Dit team is verantwoordelijk voor het volledige databasebeheer van October. Wij maken gebruik van deze databases voor analyse, monitoring en het opstellen van rapporten.

Daarnaast bestaat een deel van ons werk uit coördinatie met Credit-teams in verschillende landen. Samenwerking met lokale CEO’s is ook essentieel voor individuele landen.

Samenwerking met het Data en Tech team is ook belangrijk voor taken als de implementatie en het beheer van modellen voor kredietbeoordeling. In wezen kunnen we zeggen dat samenwerking een sleutelelement is voor het Risk-team binnen October!

Hoe is het werk van dit team veranderd tussen de periode voor en na de pandemie?

Ons werk kan effectief op afstand worden gedaan en daarom kan ons team, dat in Italië zit, alle landen bedienen. Een fundamenteel aspect van risicobeheer is echter een goed begrip van de interne processen en een optimale interactie met alle teams. De moeilijke economische context heeft het bedrijf voor een grote uitdaging gesteld, die is omgezet in een kans voor ons zakelijk doel, kredietnemers, investeerders en partners.

Vooral in Italië zijn de financieringsaanvragen van het MKB in deze periode aanzienlijk toegenomen, met behoeften en doeleinden die vaak anders zijn dan in het verleden. October heeft een groot aantal bedrijven in deze moeilijke fase kunnen ondersteunen door haar aanbod snel aan te passen en hen te helpen omgaan met veranderingen en een herstart te maken.

Welke aspecten vind je het leukst aan je werk?

Een van de dingen die ik het leukst vind aan deze baan is de diversiteit. Ik krijg de kans om verschillende aspecten en onderwerpen aan te pakken, waardoor ik een analytische aanpak kan combineren met het vermogen om verschillende perspectieven en ideeën te interpreteren en te begrijpen. Dit stimuleert mij om elke dag te verbeteren, te leren en nieuwe oplossingen te vinden.

Welke toekomstperspectieven zie je voor de markt?

De huidige markt is complex, maar October is een dynamisch bedrijf dat zich snel kan aanpassen aan veranderingen en nieuwe marktbehoeften kan opvangen en beantwoorden.

Ons DNA bestaat uit technologie, innovatie en vooruitgang. Wat ons platform onderscheidt, is de snelheid en eenvoud van de dienstverlening. Wij stellen onze technologie ook beschikbaar aan derden, wat een ander cruciaal element is.

Via Embedded Finance stellen wij niet in financieringen gespecialiseerde bedrijven in staat om een extra dienst aan te bieden en een breder klantenbestand te bereiken. Via October Connect bieden wij andere bedrijven de technologische hulpmiddelen die wij hebben ontwikkeld om hun processen te versterken en te integreren. Dit vergroot hun vermogen om pogingen tot fraude te identificeren en gespecialiseerde kredietbeoordelingsmodellen toe te passen.

Deze verschillende wegen leiden mijn team en mij naar hetzelfde doel: een echte impact op onze community creëren door het MKB, het hart van de Europese economie, te ondersteunen.