Allgemeine Geschäftsbedingungen October

Disclaimer

Dies ist eine Übersetzung der niederländischen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und diese entspricht nicht der rechtsgültigen Version. Rechtswirksamkeit haben nur die deutschen AGBs.

Algemene Gebruiksvoorwaarden October Nederland October Nederland B.V. (hierna "October Nederland") heet u welkom op de websites 'nl.october.eu' en 'app.october.eu' (hierna, voor zover niet anders aangegeven, zowel individueel als collectief aangeduid als "de Site"). October Nederland is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder KVK-nummer 71622616 te Amsterdam. October Nederland heeft een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3 van de Wet op het financieel toezicht ("de Wft") van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbaar geld en als zodanig voor het exploiteren van een crowdfunding platform in Nederland onder nummer: 19000063.

De Site

De Site is op naam van October Nederland geregistreerd. October Nederland is een 100% deelneming van October S.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société Anonyme), opgericht naar en bestaand onder Frans recht, met maatschappelijke zetel te 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij het Regi
 • Telefon: + 31 85 808 1103
 • E-Mail Adresse: [email protected]
 • Der Herausgeber und Leiter der Site ist Olivier Goy.
Hosting der Website:October.eu wird gehostet von: der französischen vereinfachten Aktiengesellschaft OHV (im Folgenden "OHV"), Adresse: 2 Rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankreich. OHV ist im Handelsregister von Lille Métropole unter der Nummer 424 761 419 00045, Code APE 6202A, eingetragen, die Umsatzsteuernummer lautet FR 22 424 761 419. App.october.eu wird gehostet vonOctober Nederland is onderworpen aan de regelgeving inzake crowdfunding zoals neergelegd in de Wft en relevante onder de Wft afgekondigde besluiten en regelgeving. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AVW") is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van de AVW zullen worden voorgelegd aan bevoegde rechter in Amsterdam. De Site wordt gereguleerd door geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en door de bepalingen neergelegd in deze AVW. October verwijst naar October SA en haar dochterondernemingen. Het October-account verwijst naar het account dat is geopend op De Site en de daaraan gekoppelde Rekening zoals benoemd in artikel 8. 1.

Toegang tot de site

1

.1 Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van, alle functionaliteiten van de Site, dient u een volwassene of minderjarige met ouderlijke toestemming te zijn, niet als een "US person" in de zin van de Amerikaanse belastingadministra
 • Vorregistrierung (durch Eingabe Ihres vollständigen Namens, Vornamens, Ihrer E-Mail-Adresse und Wahl eines Passworts mit mindestens 8 Zeichen, davon 1 Ziffer);
 • Stimmen Sie den AGBs zu;
 • Den Geschäftsbedingungen des Zahlungsdienstleisters und/oder des Anbieters elektronischer Währungen oder eines von der Plattform beauftragten und auf der Website https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ angezeigten Vermittlers zustimmen, indem Sie das entsprechende Kästchen markieren; und
 • Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken, die Sie nach Ihrer Vorregistrierung erhalten haben.
Aan het einde van deze stap bent u automatisch geregistreerd om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwe projecten die op de Site beschikbaar zijn, evenals over de ontwikkeling van de lopende projecten te worden geïnformeerd. Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor eenvoudigweg afmelden door op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken. Na deze stap hebt u de keuze tussen het voortzetten van uw registratie of het navigeren op de Site om projecten te ontdekken en/of te financieren. 1

.2.2 Pre-registratie - Stap 2: Veiligheid, twee-factor-authenticatie en elektronische handtekening

In de tweede stap wordt aanvullende informatie van u gevraagd, zoals uw geboortedatum, woonplaats en mobiele telefoonnummer. De procedure voor investeringen en het indienen van een elektronische ondertekening van de leenovereenkomsten op de Site gebeurt via een beveiligde sessie (SSL - https) met twee-factor-authenticatie. De twee-factor-authenticatie omvat twee stapp
 • Der erste Schritt der Authentifizierung ist die Eingabe Ihrer E-Mail und Ihres Passworts;
 • Im zweiten Schritt erhalten Sie eine Textnachricht auf Ihr Mobiltelefon, die einen Signaturcode enthält, der auf der Website eingegeben werden muss. Durch die Eingabe des Signaturcodes bestätigen Sie Ihre Vorregistrierung.
1.

2.3 Registrierung: Know Your Customer (KYC)-Verfahren - Überprüfung Ihrer Identität

October Nederland agiert als Vermittler im Crowdfunding und die Seite unterliegt daher den geltenden Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie den einschlägigen Sanktionsvorschriften. Aus diesem Grund müssen Sie drei Dokumente hochladen, bevor Sie Zugang zu allen Funktionalitäten der Seite und insbesondere zur Investition gemäß Artikel 2 dieser AGB erhalten: Kopie eines der folgenden drei Arten von Ausweisdokumenten
 • Einen gültigen Reisepass in Farbe;
 • Ein gültiger nationaler Personalausweis (Vorder- und Rückseite) in Farbe; oder
 • Eine gültige Aufenthaltsgenehmigung (Vorder- und Rückseite) in Farbe.
Eine Kopie eines der folgenden Dokumente, um Ihre Identität weiter zu belegen
 • Einen gültigen Führerschein (Vorder- und Rückseite) in Farbe;
 • Auszug aus dem Basis-Personenregister (BRP) Ihrer Gemeinde (nicht älter als drei Monate);
 • Eine gültige Europäische Krankenversicherungskarte von Ihrer niederländischen Krankenkasse;
 • Eine Kopie des Formulars der Einkommenssteuererklärung, wenn die Angaben zu Ihrer derzeitigen Wohnung auf diesem Formular ersichtlich sind (nicht älter als 1 Jahr); oder
 • Ein weiteres Dokument, das Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihren Geburtsortenthält.
Eine Kopie eines Kontoauszugs , auf dem das Logo der Bank, der vollständige Name des Kontoinhabers, die vollständige IBAN-Nummer und das Datum des Auszugs zu sehen sind, oder ein Foto einer Bankkarte, auf der das Logo der Bank, der vollständige Name des Kontoinhabers und die vollständige IBAN-Nummer zu sehen sind.Falls erforderlich, eine Kopie eines der folgenden Dokumente, die Ihren (steuerlichen) Wohnsitz belegen
 • Auszug aus dem Basis-Personenregister (BRP) Ihrer Gemeinde (nicht älter als drei Monate);
 • Korrespondenz/Police von Ihrer Krankenkasse (nicht älter als drei Monate);
 • Nachweis über den Erhalt der Wasserrechnung (nicht älter als drei Monate);
 • Beleg über eine Stromrechnung (nicht älter als drei Monate);
 • Quittung über eine Gasrechnung (nicht älter als drei Monate);
 • Rechnung für Festnetz- oder Mobiltelefon oder Internet an Ihrer Adresse (nicht älter als drei Monate);
 • Eine Kopie des Formulars der Einkommenssteuererklärung, wenn die Angaben zu Ihrer aktuellen Wohnung aus diesem Formular ersichtlich sind (nicht älter als ein Jahr);
 • Eine aktuelle WOZ-Bewertung (kann jährlich vom 1. Januar bis 31. März eingereicht werden).
Onder omstandigheden kunnen wij nadere informatie opvragen om te voldoen aan de vereisten van de 'common reporting standards' (CRS) en/of de Wet ter voorkoming witwassen terrorisme (Wwft). In geval van valse of onregelmatige informatievoorziening kan October Nederland maatregelen nemen om fraude te voorkomen. 1

.2.4 Geschiktheidstest

Aan het einde van de registratieprocedure moet u een meerkeuzevragenlijst beantwoorden (geschatte invultijd: 2 minuten) om uw investeringscapaciteit en geschiktheid voor investeringen op de site te bevestigen. Indien u niet slaagt voor de geschiktheidstest, dan kan deze test worden herhaald nadat u de 'tutorials', die op de Site beschikbaar zijn gesteld, heeft gelezen. 1

.2.5 Maximale investering

Voor investeerders geldt een maximale investering van € 2.000,00 per project. Het uitstaande bedrag van een investeerder op het platform kan niet meer dan € 80.000,00 bedragen. 1

.2.6 Storting op uw October-account

Voordat u kunt investeren op de Site in overeenstemming met ar
 • Die vollständigen letzten drei Körperschaftssteuererklärungen; und
 • Die Raten für Ihre ausstehenden Schulden.
An analyst will contact you as soon as possible by email and telephone to go through your project and better understand your needs. If necessary, the analyst may ask you to provide additional documents to prepare his analysis, which he will then formally submit to the credit committee of October Nederland. The duration of this procedure varies and depends on the nature of the file and the speed of the exchanges. 1

.3.3 KYC (Know Your Customer) procedure

Verification of the identity of your company and the identity of the executives authorized to act on behalf of your companyOctober Nederland acts as an intermediary in crowdfunding and the Site is subject to applicable regulations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism. Therefore, in addition to the credit analysis, October will have to validate the identity of the final beneficiaries of the transaction and the managers of the company. In case of false or irregular information, the credit committee will have to verify the i
 • verbreitung von schädlichen, verleumderischen, unerlaubten, böswilligen Inhalten, die die Privatsphäre oder Bildrechte verletzen und zu Gewalt, Rassen- oder Rassenhass aufrufen;
 • die Website für politische Zwecke, Propaganda oder Bekehrung zu nutzen;
 • werbung oder verkaufsfördernde Inhalte veröffentlichen
 • informationen oder Inhalte zu verbreiten, die gegen die guten Sitten verstoßen;
 • rechtswidrige Handlungen vorzunehmen, insbesondere die Rechte der Rechtsinhaber an Software, Marken, Fotos, Bildern, Texten, Videos usw. zu verletzen;
 • eine diffamierende, böswillige Kennung zu verwenden, die die Privatsphäre oder Bildrechte verletzt und zu Gewalt, Rassen- oder Rassenhass aufruft.
October Nederland haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus der Nutzung dieser Site ergeben. 2

.1 Auf der Site angebotene Dienstleistungen

October Nederland bietet eine Kreditplattform für KMUs. October Nederland bietet Privatpersonen die Möglichkeit, direkt an Unternehmen zu verleihen, um die Realwirtschaft zu finanzieren. Sie möchten auf der Site verleihen. Kreditgeber, die auf der Site verleihen, müssen natürliche Personen sein. Das October-Konto ist ein Konto, mit dem Sie Ihr Geld auf einfache Weise an Unternehmen verleihen können. Sie können ein October-Konto eröffnen und ab € 20 an viele Unternehmen verleihen, die von unseren Analystenteams ausgewählt wurden. Auf der Site haben Sie die Möglichkeit, Geld an Unternehmen zu verleihen, die Sie auf der Site ausgewählt haben. Nachdem Sie verliehen haben, erhalten Sie das Recht auf Verzinsung und Rückzahlung der Kredite, in die Sie investiert haben. Wie in 1.2.1 beschrieben, haben Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kreditgebers zugestimmt
 • Sie sind ein in den Niederlanden ansässiges und im Handels- und Firmenregister der Handelskammer eingetragenes Unternehmen und haben mindestens zwei Geschäftsjahre hinter sich.
 • Sie benötigen einen professionellen Kredit, um ein bestimmtes Projekt schnell zu finanzieren.
Die Teams von October Nederland analysieren Ihre Akte und verschaffen Ihnen Zugang zu einer Datenbank von Investoren, die bereit sind, Ihr Projekt zu finanzieren. Für die Analyse Ihrer Akte und im Rahmen der auf der Website verbreiteten Informationen verpflichten Sie sich, October Nederland genaue, korrekte und vollständige Informationen über Ihr Projekt und die Situation Ihres Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Sie sollten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unseres Zahlungsdienstleisters und/oder Anbieters elektronischer Währungen oder eines von der Plattform beauftragten Vermittlers, die auf der Website unter der Adresse https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ aufgeführt sind, zur Kenntnis nehmen, in denen beschrieben wird, wie Zahlungs- und Rückzahlungsvorgänge auf Ihrem October-Konto durchgeführt werden können. Wir haben Sie vor den Folgen einer Geldaufnahme gewarnt. Die Geldaufnahme birgt das Risiko der Überschuldung. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Finanzierungsbedarf und Ihre Rückzahlungskapazität einschätzen
 • Schritt 1 - Registrierung auf der Website in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Artikels 1 dieser AGB;
 • Schritt 2 - Auswahl des Projekts und des Kreditbetrags;
 • Schritt 3 - Während des Unterzeichnungsprozesses wird Ihnen eine Zusammenfassung der wesentlichen Elemente der Transaktion zugesandt. Außerdem werden Sie gebeten, Ihr Einverständnis mit den AGB zu bestätigen und den Darlehensvertrag zu akzeptieren, indem Sie das Akzeptanzkästchen ankreuzen und auf "Akzeptieren" klicken. Damit erklären Sie sich bereit, den Vertrag zu unterzeichnen. Der Vertrag ist auf der Website in Ihrem persönlichen Bereich zugänglich und kann heruntergeladen werden.
 • Schritt 4 - Sie erhalten einen Verifizierungs-Signaturcode per SMS, den Sie in das entsprechende Feld auf der Website eingeben müssen, um die Unterschrift zu vervollständigen und Ihre volle Zustimmung zur Transaktion zu geben.
Hier finden Sie ein Beispiel für einen Darlehensvertrag. 6.

2 Übertragung und/oder Belastung von Krediten

Die Übertragung von Krediten auf der October-Plattform ist nicht möglich. Wir bedauern, dass wir Ihnen diese Möglichkeit nicht anbieten können. Die Übertragung von Krediten zwischen Privatpersonen ist in einigen Ländern formell verboten, kann rechtlich kompliziert zu formalisieren sein und unterliegt besonderen finanzaufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Daher ist die Übertragung von Krediten und die Belastung von Krediten im October-Kreditvertrag nicht erlaubt, außer unter einigen besonderen Umständen, die im Kreditvertrag beschrieben sind.

7. Informationen auf der Website

7.1 Allgemeine Bestimmungen

Wir bemühen uns, Ihnen genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Da die Übertragung von Daten und Informationen über das Internet jedoch nur eine relative technische Zuverlässigkeit aufweist, können wir nicht für die Richtigkeit aller Informationen auf dieser Website garantieren und sind nicht verantwortlich für die Verwendung dieser Informationen. October Nederla
 • Sie haben keinen Zugriff mehr auf die Informationen in Ihrem Oktober-Konto;
 • Sie haben keinen Zugriff mehr auf die auf der Site verfügbaren Informationen und Funktionen; und
 • Sie haben keinen Zugriff mehr auf die von October.eu angebotenen Dienste.
Um Ihr October-Konto zu schließen, müssen Sie eine E-Mail von der E-Mail-Adresse, die Sie für Ihr Konto verwenden, an [email protected] senden, in der Sie angeben, dass Sie Ihr October-Konto schließen möchten. Das verbleibende Geld auf dem October-Konto kann nur per Überweisung auf das Bankkonto überwiesen werden, dessen Daten Sie uns bei der Registrierung mitgeteilt haben. Innerhalb von maximal 30 Tagen erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail von October, in der die Schließung Ihres October-Kontos bestätigt wird. 8

.2 Auf Verlangen des Bankpartners

Gemäß Artikel 18(2) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lemon Way kann das Konto des Nutzers auf Verlangen von Lemon Way gekündigt werden. In diesem Fall wird October auch das October-Konto des Nutzers schließen. Auch wenn der Nutzer an einem oder mehreren Darlehensverträgen beteiligt ist. In diesem Fall wird October wie folgt vorgehen
 • Die Darlehen des Benutzers werden bis Oktober zu den folgenden Bedingungen zurückgekauft
  • Gegen das ausstehende Kapital für Kredite, für die keine aktuellen Rückstände identifiziert werden.
  • In allen anderen Situationen wendet October nach eigenem Ermessen einen Abschlag von 40 % bis 100 % auf den verbleibenden Kapitalbetrag an.
 • Oktober wird Ihnen ein Angebot zum Rückkauf der Forderungen und Darlehen unterbreiten
  • Wenn Sie das Angebot annehmen, wird ein Forderungs- und Darlehensübertragungsvertrag zwischen October und dem Nutzer unterzeichnet. Die Beträge werden auf Ihr October-Konto überwiesen. Der Nutzer muss das verfügbare Guthaben von seinem October-Konto abheben. Nach dieser Abhebung schließt October das Konto und sendet eine Bestätigungs-E-Mail.
  • Wenn Sie das Angebot ablehnen, wird October Ihr Konto nach einer Benachrichtigung per E-Mail schließen. Ansprüche und Darlehen werden Ihnen nicht erstattet.

8.3 Auf Anfrage vom Oktober

Die Schließung oder Sperrung eines Oktober-Kontos (Sperrung der Möglichkeit, Gelder auf das Oktober-Konto einzuzahlen oder über das Oktober-Konto zu verleihen, während die Möglichkeit, Gelder vom Oktober-Konto abzuheben, beibehalten wird) kann von Oktober in folgenden Fällen beschlossen werden
 • Abweichende Verwendung des Oktober-Kontos,
 • Verwerfliches Verhalten des Kunden, insbesondere Betrug,
 • Weigerung, der Verpflichtung zur Bereitstellung wesentlicher Informationen nachzukommen,
 • Weigerung, Kontext zu liefern,
 • Bereitstellung von gefälschten oder falschen Dokumenten.
 • Inaktives Konto (ohne Transaktionen und Saldo) seit mehr als 1 Jahr.
Die Entscheidung im Oktober wird auf den folgenden Gründen beruhen
 • Der Nutzer hält sich nicht an die Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen,
 • Der Benutzer gibt falsche, veraltete oder unvollständige Identifikationsdaten an,
 • Es besteht ein Risiko von Betrug, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung oder ein Risiko, das die Sicherheit des Oktoberkontos beeinträchtigen könnte,
 • Für den Fall, dass der Bankpartner eine große Anzahl von fehlgeschlagenen, nicht autorisierten oder stornierten Transaktionen erhält.
Het besluit om over te gaan tot het sluiten of blokkeren van een October-account wordt medegedeeld aan de Gebruiker. Daarbij wordt ook de reden vermeld. Het besluit om het October-account te heropenen of de blokkering op te heffen ligt bij October. October heeft het recht om aanvullende documenten op te vragen en om, na analyse van de verstrekte informatie, de Gebruiker toe te staan het October-account te gebruiken. Wanneer er opnieuw afwijkend gebruik van het October-account wordt geconstateerd, wordt het October-account automatisch en permanent geblokkeerd. 9.

Intellectuele eigendommen

October.eu en al zijn onderdelen (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De ontwikkeling van deze Site heeft aanzienlijke investeringen en gezamenlijk werk van onze teams gevergd. Om deze reden, en tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen wij u geen enkel recht anders dan het recht om de Site te raadplegen voor uw strikt persoonlijk en pr