< alle projecten

Werther International

gepresenteerd door October Italië

€1.000.000

5.5%

36 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Rubiera, Italië

activity

Sector

Industry

Beschrijving
van het bedrijf

Werther International S.p.A., opgericht in 1976, is actief in de automobielsector. Het bedrijf, geleid door Luca Gazzotti, heeft 258 mensen in dienst en is gevestigd in Reggio Emilia.

De voornaamste activiteiten van het bedrijf zijn:

  • Productie van serviceapparatuur voor auto’s;
  • Productie van garage-uitrusting (o.a. motorliften, kranen en persen);
  • Productie van stille compressoren en compressoren voor medisch gebruik.

Het bedrijf werkt met in Europa gevestigde bedrijven die actief zijn als distributeurs en installateurs. De export vertegenwoordigt ongeveer 90% van de omzet van de groep.

Kerngetallen

Meer weten over de financiële kengetallen die zijn gebruikt voor de kredietanalyse.

Beschrijving
van het project

De onderneming vraagt een lening aan van 1 000 000 € over 36 maanden met 3 maanden uitgestelde terugbetaling* voor de financiering van de ontwikkeling van een nieuwe productielijn voor het verhogen van perrons voor de spoorwegen. Dit wordt gealloceerd aan 500 000 € voor de ontwerpkosten van het technisch bureau, 400 000 € voor prototype bouwmaterialen en 100 000 € voor goedkeuringen, certificering en octrooien. Dit project zal tegen het einde van het jaar voltooid zijn.

Dit project is een flexibele overbruggingslening, een afschrijfbare lening met een standaardverbintenis voor de eerste 9 maanden en de mogelijkheid van vervroegde aflossing zonder kosten voor de resterende looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

*Dit is een lening op middellange termijn met een uitstel van kapitaalafschrijving en vormt als zodanig een methode van kapitaalaflossing die verschilt van standaardprojecten. Voor de eerste drie maanden ontvangen de kredietverstrekkers alleen rente; voor de komende 33 maanden ontvangen de kredietverstrekkers rente en aflossing van de hoofdsom. Dit aflossingsprofiel van de hoofdsom komt overeen met de financieringsbehoeften van de kredietnemer, terwijl de kredietverstrekkers een hoger rentebedrag kunnen verdienen.

Dit project valt niet onder de Italiaanse staatsgarantie.

Het op het platform aangeboden bedrag is beperkt tot 490 000 €, wat in overeenstemming is met de wettelijke limieten.

Zoals alle projecten die October aan individuele kredietverstrekkers voorlegt, wordt het project gefinancierd samen met institutionele beleggers, geavanceerde investeerders en het beheer van October, inschrijvers op het October fonds.

Mening
van de analist

De kredietnemer is de belangrijkste werkmaatschappij die 70% van de omzet en 80% van de rentabiliteit van de groep voor zijn rekening neemt. Met een omzet van 71 405 000 € in 2017 en een ervaren team heeft het bedrijf een goede historie en een sterke operationele marge.

De daling van de omzet in 2016 is het gevolg van de wijziging in de consolidatiekring. 

De kredietnemer heeft een correcte terugbetalingscapaciteit met een geprognosticeerde Fixed Charge Cover Ratio (FCCR) van 1,12 en een goede financiële structuur, met een geprognosticeerde nettoschuld/EBITDA ratio van 4,35 en een netto schuld/eigen vermogen ratio van 103%.

De analyse van het project leidt tot een B-rating en een jaarlijkse rentevoet van 5,50%. 

*Het veelvoud van FCCR op 1,12 betekent dat de onderneming een veiligheidsmarge van 12% heeft ten opzichte van haar vermogen om haar krediettermijnen af te lossen.

Het deskundig advies wordt gegeven als een indicatie op basis van de door de projecthouder verstrekte elementen en informatie uit onze databases (Modefinance, Crif, Cerved). Dit advies is slechts een weergave in de besluitvorming van een kredietverstrekker om deel te nemen aan de financiering van een project.

Sterke Punten: 

  • Goede historische prestatie;
  • Goede terugbetalingscapaciteit met een FCCR van 1,12, die naar verwachting zal worden versterkt door de steun van de bankenpool;
  • Gediversifieerde klantenkring. 

Waakzaamheidspunt:

  • Hoog voorraadniveau.