< alle projecten

Warmtemeterservice

gepresenteerd door October Nederland

€100.000

8%

48 maanden

C

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Leeuwarden, Nederland

activity

Sector

Marketing surveys & consulting

Beschrijving van het bedrijf

Warmtemeterservice, opgericht in 1989, is actief in de sector van elektriciteit en technisch advies. Het bedrijf wordt geleid door Ylse Wierema, heeft 11 medewerkers en is gevestigd in Leeuwarden.

Beschrijving van het project

De onderneming leent €100.000 met een aflossingsvrije periode van 6 maanden, om haar continuïteit te verzekeren na de impact van de COVID-19-crisis op de activiteit.

Dit project is een Flexibele overbruggingslening, een lening met een standaardtoezegging voor de eerste 9 maanden en de mogelijkheid tot kosteloze vervroegde aflossing voor de rest van de looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

De Nederlandse staat steunt deze onderneming met een garantie. De hoofdsom is gegarandeerd tot 67,5%. Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen, betaalt de staat de geldschieters namens de onderneming gedeeltelijk terug.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €49.000, wat in overeenstemming is met de reglementaire limieten.