< alle projecten

T.B. Onroerende Zaken

gepresenteerd door October Nederland

€357.000

4.75%

84 maanden

B+

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Den Haag, Nederland

activity

Sector

Marketing surveys & consulting

Beschrijving van het bedrijf

Opgericht in 1979 T.B. Onroerende Zaken B.V. is actief in de groothandel in chemische producten.  Het bedrijf, gevestigd in S-Gravenhage, heeft 3 werknemers. Sinds 1999 wordt het geleid door Andre Triep die meer dan 30 jaar ervaring heeft in de sector.

Hoofdactiviteiten:

– Verkoop van butaan en propaangas 

– Ophalen van lege of gevonden gasflessen

De kredietnemer is de onroerend goed eniteit van het concern, waarbij een analyse is gemaakt van de werkmaatschappij Braber Gassen B.V. De lening omvat een concerngarantie van de werkmaatschappij Braber Gassen B.V.

Beschrijving van het project

Het bedrijf leent € 357 000 met een looptijd van 84 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 1 maand, voor het onroerend goed dat zij momenteel huren. De lening omvat een hypotheek van eerste rang op het onroerend goed met een loan to value van 80% Dit project wordt volgende maand gerealiseerd. Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot € 174 920 wat overeenkomt met de wettelijke limieten.