< alle projecten

Nuxweb

gepresenteerd door October Frankrijk

€15.000

2%

12 maanden

C-

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Hanches, Frankrijk

activity

Sector

Information & Communication

Beschrijving van het bedrijf

Nuxweb, opgericht in 2019, is actief op het gebied van Computer verkoop en onderhoud. Het bedrijf is gevestigd in Hanches en heeft 1 werknemer. Sinds 2019 wordt het beheerd door Damien Baron.

Beschrijving van het project

De onderneming wenst 15.000 euro te lenen om haar continuïteit te verzekeren na de gevolgen van de COVID-19-crisis voor haar activiteit. Dit bedrijf heeft te maken met een daling van de inkomsten als gevolg van de economische impact van COVID-19. Om haar continuïteit te verzekeren, heeft de onderneming liquiditeit nodig. Het krediet kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te investeren in nieuwe verkoopkanalen of om vaste kosten te blijven betalen totdat het bedrijf weer op gang komt. De Franse regering steunt dit bedrijf met een staatsgarantie. 90% van het principe is gegarandeerd. Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen, zal de staat namens de onderneming de kredietgevers gedeeltelijk terugbetalen. Deze door de staat gegarandeerde lening is in eerste instantie een uitgestelde lening van 12 maanden met een betaling van 2% van de rente en de hoofdsom aan het eind van de lening. Na 12 maanden kan de kredietnemer de lening (gedeeltelijk) terugbetalen. Als (een deel van) de lening niet wordt terugbetaald, betaalt de kredietnemer de lening terug over een periode van 1 tot 5 jaar. Er zal dan een nieuwe rentevoet van 5,41% worden toegepast. Het project zal in de komende maanden worden uitgevoerd. Deze projectbeschrijving is gebaseerd op door de onderneming verstrekte gegevens.