< alle projecten

International Studies

gepresenteerd door October Spanje

€310.000

5.5%

48 maanden

B+

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Madrid, Spanje

activity

Sector

Education

Beschrijving van het bedrijf

CIS – International Studies, opgericht in 1985, is actief in de onderwijssector. Het bedrijf, geleid door Maria Díaz de la Cebosa, heeft 33 medewerkers en is gevestigd in Madrid.

Maria Díaz de la Cebosa, algemeen directeur, heeft in totaal 25 jaar ervaring in de sector.

De hoofdactiviteit van het bedrijf is:

  • Het verzorgen van Amerikaans onderwijs in Spanje

Het bedrijf werkt met een gediversifieerd klantenbestand

Beschrijving van het project

Het bedrijf vraagt €310.000 met 6 maanden uitstel van terugbetaling voor de financiering van de renovatie- en herinrichting van een nieuwe verdieping om de capaciteit van de studenten te verhogen. In het kader van hun toekomstig investeringsplan kan het bedrijf in het komende kwartaal terugkomen op het platform van October, tot een maximaal bedrag van €1.000.000. De analyse neemt deze optie mee, waardoor het rente percentage niet wordt beïnvloed en de FCCR op 1.15 zal uikomen voor het potentiële project. Dit project wordt volgende maand gerealiseerd.

Dit project is een lening op middellange termijn met een uitstel van kapitaalaflossing en biedt als zodanig een andere methode van kapitaalterugbetaling dan standaardprojecten. De eerste 6 maanden ontvangen de kredietverstrekkers alleen rente; de daaropvolgende 42 maanden ontvangen de kredietverstrekkers rente en aflossing van de hoofdsom. Dit aflossingsprofiel komt overeen met de financieringsbehoeften van de kredietnemer, terwijl de kredietverstrekkers een hoger bedrag aan rente kunnen verdienen.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €151.900, wat in overeenstemming is met de wettelijke beperkingen.