< alle projecten

inQuisitive

gepresenteerd door October Nederland

€160.000

7%

48 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Amersfoort, Nederland

activity

Sector

Information & Communication

Beschrijving van het bedrijf

inQuisitive B.V. is opgericht in 2013 en is actief in de overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en computers. De onderneming, gevestigd te Amersfoort, telt 32 medewerkers. Vanaf 2013 wordt het geleid door Christiaan Bouwmeester en Bernd Beersma.

Beschrijving van het project

Het bedrijf leent €160.000 met een aflossingsvrije periode van 6 maanden, om haar continuïteit te verzekeren na de impact van de COVID-19-crisis op haar activiteit.

Dit is een flexibele lening, een lening met een standaardtoezegging voor de eerste 9 maanden en de mogelijkheid tot kosteloze vervroegde aflossing voor de rest van de looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

De Nederlandse staat steunt deze onderneming met een garantie. Het uitstaande kapitaal is gegarandeerd tot 67,5%. Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen, betaalt de staat de investeerders namens de onderneming gedeeltelijk terug.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €78.400, wat in overeenstemming is met de reglementaire limieten.