< alle projecten

Groupe Seeb

gepresenteerd door October Frankrijk

€2.000.000

6%

54 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Chauffailles, Frankrijk

activity

Sector

Industry

Waarschuwing

Helaas kunt u niet aan dit project lenen.

Waarom? Omdat dit project* niet valt binnen het reglementaire kader van het IFP van October, zoals bepaald door het decreet van 30 mei 2014 (decreet inzake participatieve financiering). Het project wordt dus niet aangeboden aan individuele investeerders in het kader van de participatieve financiering.

*Volgens het decreet van 30 mei 2014 bestaat een project uit een aankoop of een reeks aankopen van goederen of diensten die bijdragen tot de voltooiing van een vooraf bepaalde transactie in termen van doel, bedrag en tijdschema.

Beschrijving van het bedrijf

Groupe Seeb, opgericht in 2002, is actief in de industriële sector. Het bedrijf, dat wordt geleid door Bertrand Lajugie, telt 240 werknemers en is gevestigd in Chauffailles.

De belangrijkste activiteiten van het bedrijf zijn:

  • Mechanische outsourcing
  • Industriële techniek
  • Fabricage van zaagapparatuur

Het bedrijf werkt samen met bedrijven uit veel industriële sectoren.

Beschrijving van het project

De onderneming vraagt een lening van €2.000.000 met een looptijd van 54 maanden om een deel van de terugbetaling van een obligatie van 2,5 miljoen euro te financieren, het saldo wordt gefinancierd met contanten. Dit project zal in de komende maanden worden gerealiseerd.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €980.000 , wat in overeenstemming is met de wettelijke beperkingen.