< alle projecten

E.B.P.

gepresenteerd door October Frankrijk

€2.000.000

6%

60 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Arques, Frankrijk

activity

Sector

Environment

Waarschuwing :

Helaas kunt u niet lenen aan dit project, omdat dit project niet valt onder het reglementaire kader van crowdlending, zoals bepaald door het decreet van 30 mei 2014 (decreet betreffende de participatieve financiering). Het wordt daarom niet aangeboden aan particuliere investeerders.

*Volgens het decreet van 30 mei 2014 kan een crowdlending project alleen bestaan uit een aankoop of een reeks aankopen van goederen of diensten die bijdragen tot de voltooiing van een vooraf bepaalde transactie in termen van doel, bedrag en tijdschema.

Beschrijving van het bedrijf

De groep Astradec Environnement, opgericht in 1988, is actief in de sector afvalverwerking. De groep, geleid door Eric Bee, telt 200 medewerkers en is gevestigd in Arques (Frankrijk).

De groep Astradec Environnement is gespecialiseerd in de inzameling en verwerking van afval.

De hoofdactiviteit van de groep zijn :

  • Inzameling en transport: de inzameling in al haar vormen van afval en materialen bij klanten (huishoudens, gemeentelijke afvalcentra en bedrijven, professionele afvalcentra en de metaalontvangstcentra van Astradec Environnement) en het vervoer ervan naar de verwerkings- en recyclecentra van Astradec Environnement.
  • Recycling: Recycle diensten en de vermindering van de afvalvolumes met het oog op de ontwikkeling van specifieke recycle kanalen.
  • Onderzoeksafdeling: onderzoek naar nieuwe verwerkingskanalen, monitoring van de reglementaire procedures
  • Sanering en industriële reiniging: reiniging van putten, onderhoud van regenwater- en afvalwaternetwerken, riolering, enz.

Naast deze bedrijven zijn er ook overige activiteiten, waaronder het transport van materialen.

Deze verschillende activiteiten van de groep zijn verspreid over de 12 operationele sites (7 afvalverwerkingslocaties en 5 recycle-sites) in de regio Nord Pas de Calais, Bourgogne en de centrale regio’s. Het bedrijf werkt met een honderdtal klanten. Haar klanten zijn voornamelijk bedrijven en lokale overheden waarmee de groep meerjarige afvalverwerkingscontracten afsluit.

De afvalverwerkingsmarkt in Frankrijk is een voortdurend groeiende markt als gevolg van ecologische beperkingen. Het blijft echter gedomineerd door twee grote spelers, Suez en Veolia.

De groep Astradec onderscheidt zich van deze concurrentie door haar locaties in Nord Pas de Calais (meerjarige contracten die meer dan 16 miljoen euro aan inkomsten genereren) en haar expertise op het gebied van afvalverwerking. De groep kan rekenen op de steun van institutionele beleggers zoals de regio Haut de France, via obligaties.

Beschrijving van het project

De onderneming vraagt €2.076.000 voor de financiering van een gedeeltelijke terugkoop van aandelen. Dit project zal de komende maanden worden gerealiseerd.