< alle projecten

Due Torri

gepresenteerd door October Frankrijk

€493.000

6.45%

60 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Paris, Frankrijk

activity

Sector

Restaurants and catering services

Beschrijving van het bedrijf

Due Torri (Le Petit Capucci) is in 2013 overgenomen en actief in de restaurantsector. Het bedrijf, geleid door Abouth Yohann, heeft 7 medewerkers en is gevestigd in Parijs.

Le Petit Cappucci is een Italiaans restaurant en is geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Het restaurant heeft een goede ligging in Parijs, dicht bij warenhuizen, talrijke winkels en in een zakenwijk. Dat zorgt voor goede zichtbaarheid en een grote stroom van voetgangers. Het restaurant serveert dagelijks gemiddeld 250 personen voor een gemiddeld bedrag van €13.

Doel:

La Carte Joubert (La Carte) is opgericht in 2011 en is actief in de fastfood en catering-sector. Het bedrijf heeft 5 medewerkers onder leiding van Benjamin Mach en is gelegen naast het restaurant Le Petit Capucci. Het is geopend van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur en biedt salade en sandwiches aan voor een gemiddelde prijs van €8. 

Beschrijving van het project

De heer Mach wil zijn activiteiten ter waarde van €350.000 verkopen, een waardering op basis van de marktstandaard. Due Torri leent €493.000 met een looptijd van 60 maanden voor de financiering van de aankoop en renovatie van het onderliggende bedrijf. Dit project zal in de komende maanden worden gerealiseerd.

Dit project is een flexibele overbruggingsfinanciering, een af te lossen lening met een standaardverbintenis voor de eerste 9 maanden en de mogelijkheid tot vervroegde aflossing zonder kosten voor de rest van de looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

Dit project is een lening op middellange termijn met een uitstel van kapitaalaflossing en biedt als zodanig een andere methode van kapitaalterugbetaling dan standaardprojecten. De eerste 4 maanden zullen de kredietverstrekkers alleen rente ontvangen; de daaropvolgende 56 maanden zullen de kredietverstrekkers rente en aflossing van de hoofdsom ontvangen. Dit aflossingsprofiel van de hoofdsom komt overeen met de financieringsbehoeften van de kredietnemer, terwijl de kredietverstrekkers een hoger bedrag aan rente kunnen verdienen.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €241.570, wat in overeenstemming is met de wettelijke beperkingen.