< alle projecten

Brands Holding B.V.

gepresenteerd door October Nederland

€1.330.000

6.45%

60 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Apeldoorn, Nederland

activity

Sector

Financial

Beschrijving
van het bedrijf

Brands Holding B.V. is de houdstermaatschappij die in maart 2019 is opgericht naar aanleiding van de overname van de Baar Adviesgroep, actief in de advies- en verzekeringssector. De Baar-groep, geleid door Patrick Brands, telt 15 medewerkers en is gevestigd in Bussum. Na overdracht zal de heer Baar nog minimaal 3 jaar werkzaam blijven bij de organisatie als financieel adviseur en MT lid om zo de heer Brands te ondersteunen en te coachen.

De hoofdactiviteit van het bedrijf is

  • Financieel-, hypotheek- en verzekeringsadvies voor particulieren en MKB-bedrijven. 

Het klantenbestand van de onderneming telt meer dan 3000 klanten en de inkomsten komen uit periodieke verzekeringspremies en advieskosten. De helft van de omzet komt uit terugkerende verzekerings- en financiële advieskosten op basis van een abonnementsmodel 

Beschrijving
van het project

De heer Baar wil zijn Intermediairskantoor in de financiële dienstverlening verkopen, een waardering op basis van de standaard van de markt. De waardering werd door twee onafhankelijke ondernemingen uitgevoerd op basis van een gecertificeerde waardering van de hypotheek- en verzekeringsportefeuilles, een due diligence-onderzoek en een waarderingsanalyse van de onderneming als geheel. De heer Brands wil via een toegewijde onderneming €1.330.000 op 60 maanden tijd lenen om de overname van de onderliggende bedrijven te financieren. Dit project wordt volgende maand gerealiseerd.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €651.700.

De mening
van de analist

De kredietnemer is een houdstermaatschappij die zich toelegt op de overname, waarvan de inkomsten afkomstig zijn van diensten die aan haar dochterondernemingen worden gefactureerd. De financiële analyse werd uitgevoerd op basis van de geconsolideerde financiële staten, die de prestaties van de groep weergeven.

Met een omzet van €1.348.000 in 2017 en een ervaren team heeft de groep een goed track record in combinatie met een operationele marge van twee cijfers

De prognose is gebaseerd op de voorlopige cijfers voor 2018 en de prognose voor 2019 van de due diligence-rapporten. 

De groep heeft een goede terugbetalingscapaciteit met een verwachte FCCR (Fixed Charge Cover Ratio *) van 1,23 en een uitstekende financiële structuur, met een verwachte nettoschuld / ebitda ratio van 1,29 en een nettoschuld / eigen vermogen van 38%.

De analyse van het project leidt tot een credit rating van B en een jaarlijkse rente van 6,45%.

*Een FCCR van 1,23 betekent dat de onderneming een veiligheidsmarge van 23% heeft om aan haar financieringsverplichtingen te voldoen. 

De mening van de analist is gebaseerd op de door kredietnemer verstrekte financiële gegevens en informatie uit onze databases (externe dataleverancier). De mening wordt slechts ter indicatie verstrekt, een kredietverstrekker dient een eigen investeringsoverweging te maken voor de deelname aan de financiering van een project.

Sterke punten:

  • Goede historische prestaties op basis van een gediversifieerd klantenbestand.
  • Goede terugbetaalbaarheid met een verwachte FCCR van 1,23.
  • Ervaren managementteam.

Aandachtspunten:

  • Cyclische markt.