< alle projecten

Axionable #2

gepresenteerd door October Frankrijk

€207.500

6.5%

60 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Paris, Frankrijk

activity

Sector

Marketing surveys & consulting

Waarschuwing :

Helaas kunt u niet lenen aan dit project, omdat dit project niet valt onder het reglementaire kader van crowdlending, zoals bepaald door het decreet van 30 mei 2014 (decreet betreffende de participatieve financiering). Het wordt daarom niet aangeboden aan particuliere investeerders.

Volgens het decreet van 30 mei 2014 kan een crowdlending project alleen bestaan uit een aankoop of een reeks aankopen van goederen of diensten die bijdragen tot de voltooiing van een vooraf bepaalde transactie in termen van doel, bedrag en tijdschema.

Beschrijving
van het bedrijf

Axionable, opgericht in 2016, is een adviesbureau gespecialiseerd in data-oplossingen en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf, dat wordt geleid door Franck Touboul en Gwendal Bihan, heeft 30 medewerkers en is gevestigd in Parijs.

De 4 netbeheerders hebben sterke netwerken en complementaire achtergronden, waaronder ervaringen in grote advies- en integratiebedrijven, digitale bureaus en start-ups. Voorheen was Franck Touboul mede-oprichter van YLLLY, een succesvol webbureau, was hij een specialist voor Internet of Things, Natural Language Processing en Computer Vision. Gwendal Bihan, is senior manager bij Accenture geweest, heeft sterke vaardigheden op het gebied van datastrategie, monetisatie en machine-learning.

De hoofdactiviteit van het bedrijf is het bieden van end-to-end ondersteuning aan grote bedrijven op het gebied van datastrategie, data-advies, data-integratie en datawetenschappelijke oplossingen.

Het bedrijf werkt met een hoog kwaliteitsklantenbestand van belangrijke klanten in de bank-, verzekerings-, retail-, media- en industriële sector.

In een nichemarkt heeft Axionable expertise in technische datavraagstukken en de mogelijkheid snel inzetbaar te zijn bij end-to-end projecten.

In 2019 heeft Axionable de ambitie om in Montreal, de bakermat van innovatie en onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie, hun kunstmatige intelligentievaardigheden te ontwikkelen.

Beschrijving
van het project

De bedrijf leent €207.500 met een looptijd van 60 maanden voor de financiering van de terugkoop van 29% van de aandelen van een vertrekkende aandeelhouder te financieren door middel van een kapitaalvermindering. Het totale bedrag van de operatie bedraagt €500.000, waarbij een deel wordt gefinancierd met een traditionele banklening. Drie sleutelfunctionarissen van de onderneming zullen elk 1% van de aandelen van Axionable kopen. Dit project wordt volgende maand gerealiseerd. Parallel aan de operatie zal een lening van €104.500 met een looptijd 36 maanden worden toegekend aan de onderneming om de ontwikkeling te financieren. Deze lening van €104.500 is in de analyse opgenomen.

De mening
van de analist

Met een omzet van €2.566.000 in 2018, een ervaren team en een operationele marge van twee cijfers, heeft het bedrijf een goede staat van dienst.

In 2018 wordt de omzetstijging gedreven door sterke commerciële vaardigheden en een solide netwerk van de beherende partners om de klantenportefeuille te vullen. De prognose is gebaseerd op de prestaties in 2018, rekening houdend met de nieuwe contracten die begin 2018 zijn ondertekend en de opening van het kantoor in Montreal. Tot op heden wordt voor 2019 minimale omzet van €3.615.000 verwacht. Historische FCCR’s zijn hoog omdat het bedrijf geen lange termijn schulden had.

De kredietnemer heeft een solide terugbetalingscapaciteit met een verwachte FCCR (Fixed Charge Cover Ratio *) van 1,31, een sterke financiële structuur met een verwachte nettoschuld / ebitda ratio van 2,9 en een nettoschuld / eigen vermogen van 101% rekening houdend met de kapitaalvermindering van 29% en de lening van €104.500.

De analyse van het project leidt tot een credit rating van B en een jaarlijkse rente van 6,50%.

*Het veelvoud van FCCR op 1.31 betekent dat de onderneming een veiligheidsmarge van 31% heeft ten opzichte van haar vermogen om haar krediettermijnen af te lossen.

Het deskundig advies wordt gegeven als een indicatie op basis van de door de projecthouder verstrekte elementen en informatie uit onze databases . Dit advies is slechts een weergave in de besluitvorming van een kredietverstrekker om deel te nemen aan de financiering van een project.

Sterke punten:

  • Een sterk netwerk in combinatie met veel expertise en een klantenkring van hoge kwaliteit.
  • Solide terugbetalingscapaciteit met een geprognosticeerde FCCR van 1,31.
  • Sterke potentiële ontwikkeling in een technische markt.

Punten van voorzichtigheid:

  • Snel groeiend bedrijf.