< alle projecten

Anthélios

gepresenteerd door October Frankrijk

€830.000

7.4%

24 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Bordeaux, Frankrijk

activity

Sector

Properties

Opgelet: De fondsen beheerd door 123IM hebben in het verleden enkele vastgoedontwikkelingsactiviteiten van de groep gefinancierd. Tot op heden hebben de door 123IM beheerde fondsen geen directe participatie meer in Anthélios, met uitzondering van enkele indirecte leningen die nog in de Holding voor het vastgoedprogramma van de groep zijn opgenomen. Olivier Goy (oprichter en CEO van oktober) heeft 123IM opgericht en geleid tot 2014. Olivier Goy is echter niet langer operationeel in 123IM en heeft geen impact op het beheer van de fondsen. Bovendien herinneren wij u eraan dat de kaderleden van oktober (waaronder Olivier Goy) systematisch en aanzienlijk investeren in alle projecten die in October worden ingediend om hun belangen af te stemmen op die van de kredietverstrekkers.

Beschrijving van het bedrijf

Anthelios is de in 2005 opgerichte holdingmaatschappij van de Anthelios-groep die actief is in de vastgoedsector. De Anthelios Groep, geleid door Alexandre Pallas en Gilbert Peyre, telt 28 medewerkers en is gevestigd in Bordeaux (Frankrijk). De groep is gespecialiseerd in vastgoedontwikkeling (nieuwe gebouwen, vooral in de regio’s Bordeaux, Parijs en Annecy).

De activiteiten van de groep zijn als volgt:

  • Bouw en ontwikkeling van onroerend goed (ongeveer 20 programma’s, 1200 appartementen gebouwd);
  • Aankoop en waardering van oude gebouwen.
  • Marketing van onroerend goed
  • Algemene herstructurering
  • Ontwerp en planning.

In 2019 werkt de groep aan verschillende vastgoedprojecten in de bergen (Megeve, Courchevel, La Clusaz).

De groep publiceert sinds 2017 een geconsolideerde jaarrekening.

Beschrijving van het project

In het kader van de lopende ontwikkelings- en vastgoedprogramma’s vraagt de onderneming een lening van€ 830.000 over 24 maanden aan voor de financiering van marketing- en communicatiekosten. Dit project zal de komende maanden worden gerealiseerd.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot €406.700, wat in overeenstemming is met de wettelijke beperkingen.