< alle projecten

Alsei Entreprise

gepresenteerd door October Frankrijk

€2.000.000

7%

36 maanden

B

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Paris, Frankrijk

activity

Sector

Building & public Works

Beschrijving van het bedrijf

De Alsei-groep, opgericht in 2000, is een wereldwijde vastgoedspeler die ambitieuze, complexe en kwalitatieve stedelijke programma’s ontwikkelt die voldoen aan de doelstellingen van de dichte stad, de complexe stad, de intelligente stad, met respect voor het menselijk en ecologisch evenwicht.

Aanwezig in de regio van Parijse en met verschillende locaties in de regio’s (Lyon, Lille, Nantes, Réunion Eiland), brengt de Alsei groep verschillende entiteiten samen, elk gespecialiseerd in een bepaald activiteitengebied. 

Deze autonome entiteiten vormen een groep die in staat is om in te grijpen in alle fasen van vastgoed- en stadsprojecten en die alle bedrijfstakken bestrijkt, van het ontwerp, het projectbeheer en de bouw tot het beheer na oplevering en het beheer van de activa.

Beschrijving van het project

De onderneming leent €2.000.000 met 3 maanden uitstel van terugbetaling voor de financiering van uitbreidingswerken op het hoofdkantoor, aanwervingen, studies over nieuwe vastgoedprojecten en materiële investeringen. Dit project zal dit kwartaal worden gerealiseerd.

Ter herinnering, de investeerders-community van October ondersteunde het bedrijf in 2017 twee keer met €150.000 en €3.150.000 voor de financiering van studies over nieuwe vastgoedprojecten en eenmaal in 2018 met €500.000 op de holding Finadis voor de financiering van softawre-investerings-, rekruterings- en renovatiewerken op de hoofdzetel.

Dit project betreft een lening op middellange termijn, met een aflossingsvrije periode en heeft als zodanig een ander aflossingsschema dan gebruikelijk. Gedurende de eerste 3 maanden zullen de investeerders alleen rente ontvangen. Gedurende de daaropvolgende 33 maanden zullen de investeerders rente en aflossing ontvangen.

Dit aflossingsschema is afgestemd op de financieringsbehoefte van de kredietnemer. Voor investeerders biedt het de mogelijkheid een hoger bedrag aan rente verdienen

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot 980.000€.