< alle projecten

AFC Promotion #4

gepresenteerd door October Frankrijk

€600.000

7.1%

36 maanden

B+

Wat als ik had uitgeleend aan dit project?

geleend aan dit project, betekent…

in totaal terugbetaald

exclusief belasting

Maak een account

Waarschuwing Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg.

location

Locatie

Biarritz, Frankrijk

activity

Sector

Building & public Works

Beschrijving van het bedrijf

AFC Promotion is de in 1997 opgerichte holdingmaatschappij van de groep AFC Promotion die actief is in de vastgoedontwikkelingssector. De groep AFC Promotion, geleid door Alexandra François-Cuxac, telt 37 medewerkers en is gevestigd in Biarritz. AFC Promotion is een belangrijke promotor in het zuidwesten van Frankrijk en is aanwezig in 4 grote steden:. Bordeaux, Biarritz, Toulouse en recentelijk met zijn ontwikkeling in Parijs en in de Genevan regio.

De hoofdactiviteit van de groep is het creëren van woningen of gegroepeerde huizen, verdeeld in drie categorieën:

  • De toegangstijden: evenwicht tussen redelijke prijzen en hedendaagse ontwerpen.
  • De belles résidences : rendabele investering in tussenwoningen.
  • De collectie: hoogwaardige appartementen.

De groep werkt samen met klanten en instellingen voor de verkoop in blok.

AFC onderscheidt zich van haar concurrenten door de mogelijkheden van haar woningen, elk appartement is ontworpen en ingericht met smaak.

Alexandra FRANCOIS-CUXAC heeft meer dan 25 jaar ervaring in promotie en is tevens voorzitter van de Nationale Federatie van Vastgoedontwikkelaars (FPI).

Beschrijving van het project

De onderneming vraagt 600 000 € met 2 maanden uitstel van terugbetaling om de ontwikkeling van de groep in nieuwe historische en nieuwe regio’s te financieren. Dit project zal de komende maanden worden gerealiseerd.

Ter herinnering: de kredietverleners van October ondersteunden AFC Promtion in 2016, 2017 en februari 2019 met in totaal 2 950 000 euro voor de financiering van huur, communicatie en ontwikkeling in de regio’s Parijs en Genevan.

Dit project is een flexibele overbruggingslening, een aflossingsvrije lening met een standaardtoezegging voor de eerste negen maanden en de mogelijkheid tot vervroegde aflossing zonder kosten voor de rest van de looptijd van de lening, zelfs in geval van herfinanciering door andere financiële instellingen.

Dit project is een lening op middellange termijn met een uitstel van kapitaalaflossing en biedt als zodanig een andere methode van kapitaalterugbetaling dan standaardprojecten. De eerste 2 maanden ontvangen de kredietverstrekkers alleen rente; de volgende 34 maanden ontvangen de kredietverstrekkers rente en aflossing van de hoofdsom. Dit hoofdsomaflossingsprofiel komt overeen met de financieringsbehoeften van de kredietnemer, terwijl de kredietverstrekkers een hoger bedrag aan rente kunnen verdienen.

In het kader van hun toekomstig investeringsplan kan de kredietnemer in het komende kwartaal terugkomen op het platform van oktober, tot een maximale blootstelling van 940 000 €. Onze analyse houdt hier rekening mee; de rating van de kredietnemer zou niet worden beïnvloed, terwijl de FCCR 1,2 zou worden.

Het bedrag dat op het platform wordt aangeboden is beperkt tot 294000€, wat in overeenstemming is met de wettelijke beperkingen.