investeerders

October past zich aan de marktomstandigheden aan

Een fenomeen dat in de westerse landen sinds het einde van de jaren tachtig niet meer werd waargenomen, wordt opnieuw deel van onze realiteit: de inflatie is terug en loopt in sommige landen op tot in de dubbele cijfers.

Onder invloed van de sterke stijging van energie- en grondstoffenprijzen en de oorlog in Oekraïne, vertoonde de inflatie een opwaartse trend. Dit is als gevolg van het expansieve monetaire beleid dat de economie heeft ondersteund gedurende de crisis. Ook de pandemie veroorzaakte knelpunten in het aanbod.

Alles wijst erop dat de inflatie de komende maanden hoog zal oplopen. De markt begint zich al aan te passen aan deze nieuwe realiteit.

De inflatie stijgt explosief

In maart 2022 is de inflatie in de Verenigde Staten binnen 12 maanden opgelopen tot 8,5%. In de Eurozone zitten we op 7,5%. Dat is een record dat in decennia niet is gebroken. Wat de Europese landen betreft, bedroeg de inflatie 7% in Duitsland en Italië. In Spanje en Nederland zitten we op meer dan 9,5%. In Frankrijk zitten we op 4,5%. Daar wordt de inflatie op een lager niveau gehandhaafd dankzij de prijsplafonds voor bepaalde basisproducten.

De verandering van economisch omstandigheden heeft gevolgen voor de financiële markten. In het afgelopen halfjaar zijn de rendementen op staatsobligaties snel gestegen. Zo is het rendement op obligaties met een looptijd van minder dan 4 jaar van negatief naar positief geëvolueerd. Bekijk hier de evolutie van de rendementscurve van staatsobligaties per land.

Centrale banken passen ook hun monetaire beleid aan om de stabiliteit van hun binnenlandse economie te behouden. In de VS heeft de Federal Reserve (Fed) hun eerste verhoging van het belangrijkste rentetarief sinds 2018 goedgekeurd (+0,25%) en aangekondigd dat ze het verder zullen verhogen tot 1,75%-2% tegen het einde van het jaar. Het belangrijkste rentetarief is de prijs waartegen commerciële banken geld kunnen lenen wanneer ze een tekort aan liquiditeit hebben.

 

Hogere tarieven ter compensatie van inflatie

Als de geldhoeveelheid duurder wordt, daalt de kredietvraag voor investeringen en consumptie, die de inflatie in de hand werkt. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten haar referentierente voorlopig niet te verhogen, omdat dit het recente economische herstel zou kunnen afremmen. Wel heeft de financiële instelling onlangs aangegeven dat zij haar programma voor de aankoop van activa tegen het einde van het derde kwartaal van 2022 zal afronden. In deze verklaring verklaarden zij ook dat “eventuele aanpassingen van de belangrijkste rentetarieven van de ECB [enige tijd na het derde kwartaal] zullen plaatsvinden en geleidelijk zullen verlopen”.

Als gevolg daarvan vragen beleggers om hogere tarieven ter compensatie van de stijgende inflatie. Met name de commerciële banken beginnen hun hogere herfinancieringskosten door te berekenen in de rente die zij hun cliënten aanbieden. In Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld wordt deze verhoging geraamd op 0,50% tot 1% bovenop de huidige prijzen.

Aanpassing aan een nieuwe omgeving

Geconfronteerd met een veranderende macro-economische situatie, volgt October de markten op de voet en past zich aan deze nieuwe realiteit aan.

Hoe? Dankzij de gegevens die sinds 2014 zijn verzameld, hebben we nu een beter beeld van de veerkracht van bedrijven op basis van hun kenmerken, gedragingen en financiële en bancaire overzichten. We hebben ook een beter inzicht in de verwachte rendementen per risicoklasse en per land. Dit helpt ons om onze scoringsmodellen aan te passen, door nieuwe criteria op te nemen of de bestaande aan te passen, en om de rentebewegingen in onze leningtarieven te verwerken.

Bij October streven we naar een flexibele aanpak. Hierbij passen we ons aan aan een veranderende omgeving om onze kredietnemers, investeerders en partners de beste service te bieden. En dat zullen wij zo vaak doen als nodig is als de situatie daarom vraagt.