investeerders

BasisPoint en October Nederland ontwikkelen interactief dashboard

Transparantie is een van de kernwaarden van October. Niet alleen transparantie richting de ondernemer over genomen kredietbeslissingen, maar ook richting de investeerder in het daadwerkelijke rendement. Om een goede en onafhankelijke analyse beschikbaar te stellen voor  (institutionele) investeerders heeft October aan BasisPoint gevraagd om mee te denken en rekenen. BasisPoint, leverancier van op maat gemaakte dashboards, analyses en applicaties voor professionele investeerders, heeft in samenwerking met October een interactief dashboard ontwikkeld.

Dit dashboard biedt (potentiële) investeerders van October inzicht in de rendementen en risico’s van de leningenportefeuille. BasisPoint maakt hiervoor een onafhankelijke en objectieve analyse gebaseerd op financiële detailkennis.

 

 “Bij October streven we naar optimale transparantie, voor ondernemer en investeerder. Met de transparantie en benchmarking die Basispoint realiseert, wordt de aantrekkelijkheid van het rendement dat past bij investeren in het MKB inzichtelijk gemaakt. Het maatschappelijk belang wordt door de grote institutionele investeerders al langer onderkend. Hopelijk dat deze transparantie leidt tot een grotere rol van Nederlandse institutionele investeerders bij het Europese MKB.”  – Luuc Mannaerts, CEO October Nederland

 

De onderdelen van het dashboard

Voor investeerders is het belangrijk om duidelijk inzicht te hebben in de leningenportefeuille en de prestaties van zowel individuele leningen als het totale leningenboek. Daarbij is het interessant om de kwaliteit van de leningenportefeuille te kunnen vergelijken door middel van een benchmark.

Het dashboard is interactief en bestaat uit twee delen, namelijk het October portfolio overzicht en de October spread. De data die is verwerkt in het dashboard is van 31 januari 2020 tot 31 januari 2021.

Het October portfolio overzicht bestaat uit:

  1. De uitstaande leningenportefeuille – de samenstelling, de grootte en de rente van de leningen.
  2. Huidige rendementen van de leningen.
  3. Nieuw uitgegeven leningen en de historische ontwikkeling hiervan. Deze dient als basis voor de gemiddelde October-curve.

 

De October spread laat het rendement en risico van October’s leningenportefeuille zien ten opzichte van de markt:

  1. Alternatieve marktwaarde berekeningen en benchmarking van rentecurves.
  2. Spread-ontwikkelingen van de October-curve ten opzichte van een liquide benchmark, een High Yield Euro curve. Dit laat zien welke illiquiditeitspremie de investeerder potentieel ontvangt als in het Octoberfonds wordt belegd. 

 

Welke resultaten zien we in het dashboard?

  • October heeft een nominale performance in het coronacrisis jaar met 3,46% netto rendement over de laatste 12 maanden.
  • October heeft een positieve spread op alle looptijden t.o.v. relevante benchmarks zoals de Euro High Yield Curve van gemiddeld 3%.  Dit zal onder andere een reflectie zijn van het feit dat October een meer illiquide belegging is dan de Euro High Yield benchmark.
  • October heeft een positieve Marked-to-Market performance van EUR 13M gedurende een 12-maands periode tijdens de coronacrisis.

 

“Het is de ambitie van BasisPoint om het vertalen van financiële data naar inzichten tot een vakmanschap te maken. Een vakmanschap dat vernieuwende, robuuste en kwalitatief hoogwaardige calculatie-, analyse- en rapportagetools als standaard heeft. Onze samenwerking met October is hiervan een mooi voorbeeld.” – Julius Schoenmaker, partner BasisPoint

 

Het dashboard bekijken of meer weten?

Registreer je op BasisPoint om toegang te krijgen tot het October Dashboard of lees meer over investeren op October als particulier of institutioneel investeren.