Términos y Condiciones Generales de Uso October

Disclaimer

Esta es una traducción en español de los Términos y Condiciones Generales y en ningún caso constituye la versión vinculante que sólo la versión en holandés hace.

Algemene Gebruiksvoorwaarden October Nederland October Nederland B.V. (hierna "October Nederland") heet u welkom op de websites 'nl.october.eu' en 'app.october.eu' (hierna, voor zover niet anders aangegeven, zowel individueel als collectief aangeduid als "de Site"). October Nederland is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder KVK-nummer 71622616 te Amsterdam. October Nederland heeft een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3 van de Wet op het financieel toezicht ("de Wft") van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbaar geld en als zodanig voor het exploiteren van een crowdfunding platform in Nederland onder nummer: 19000063.

De Site

De Site is op naam van October Nederland geregistreerd. October Nederland is een 100% deelneming van October S.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société Anonyme), opgericht naar en bestaand onder Frans recht, met maatschappelijke zetel te 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij het Regi
 • Teléfono: + 31 85 808 1103
 • Dirección de correo electrónico: [email protected]
 • El editor-director del Sitio es Olivier Goy.
Alojamiento del sitio:October.eu está alojado por: la sociedad anónima simplificada francesa OHV (en adelante "OHV"). Dirección: 2 Rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francia. OHV está inscrita en el registro mercantil de Lille Métropole con el número 424 761 419 00045, código APE 6202A, el número de IVA es FR 22 424 761 419. App.october.eu está alojado porOctober Nederland is onderworpen aan de regelgeving inzake crowdfunding zoals neergelegd in de Wft en relevante onder de Wft afgekondigde besluiten en regelgeving. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AVW") is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van de AVW zullen worden voorgelegd aan bevoegde rechter in Amsterdam. De Site wordt gereguleerd door geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en door de bepalingen neergelegd in deze AVW. October verwijst naar October SA en haar dochterondernemingen. Het October-account verwijst naar het account dat is geopend op De Site en de daaraan gekoppelde Rekening zoals benoemd in artikel 8. 1.

Toegang tot de site

1

.1 Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van, alle functionaliteiten van de Site, dient u een volwassene of minderjarige met ouderlijke toestemming te zijn, niet als een "US person" in de zin van de Amerikaanse belastingadministra
 • Preinscríbase (introduciendo su nombre completo, su nombre, su dirección de correo electrónico y eligiendo una contraseña que contenga al menos 8 caracteres, incluido un dígito);
 • Estoy de acuerdo con el T&C;
 • Aceptar los términos y condiciones del proveedor de servicios de pago y/o del proveedor de moneda electrónica, o los de un intermediario encargado por la plataforma y mostrado en el Sitio en https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ marcando la casilla correspondiente; y
 • Confirme su dirección de correo electrónico haciendo clic en el enlace que se le ha enviado tras la preinscripción.
Aan het einde van deze stap bent u automatisch geregistreerd om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwe projecten die op de Site beschikbaar zijn, evenals over de ontwikkeling van de lopende projecten te worden geïnformeerd. Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor eenvoudigweg afmelden door op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken. Na deze stap hebt u de keuze tussen het voortzetten van uw registratie of het navigeren op de Site om projecten te ontdekken en/of te financieren. 1

.2.2 Pre-registratie - Stap 2: Veiligheid, twee-factor-authenticatie en elektronische handtekening

In de tweede stap wordt aanvullende informatie van u gevraagd, zoals uw geboortedatum, woonplaats en mobiele telefoonnummer. De procedure voor investeringen en het indienen van een elektronische ondertekening van de leenovereenkomsten op de Site gebeurt via een beveiligde sessie (SSL - https) met twee-factor-authenticatie. De twee-factor-authenticatie omvat twee stapp
 • El primer paso de autenticación es introducir su correo electrónico y su contraseña;
 • Para el segundo paso, recibirá un mensaje de texto en su teléfono móvil, que contiene un código de firma que debe introducir en el Sitio. Al introducir el código de firma, está validando su preinscripción.
1.

2.3 Registro: Procedimiento de conocimiento del cliente (KYC) - Verificación de su

identidad October Nederland actúa como intermediario en el crowdfunding y, por tanto, el Sitio está sujeto a la normativa aplicable para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como a la normativa sancionadora pertinente. Por este motivo, deberá cargar tres documentos antes de que se le dé acceso a todas las funcionalidades del Sitio y, en particular, para invertir de acuerdo con el artículo 2 de estas CGC: Copia de uno de los tres tipos de documentos de identidad siguientes
 • Un pasaporte válido en color;
 • Un documento nacional de identidad válido (anverso y reverso) en color; o
 • Un permiso de residencia válido (anverso y reverso) en color.
Una copia de uno de los siguientes documentos para acreditar su identidad
 • Permiso de conducir válido (anverso y reverso) en color;
 • Extracto del Registro Básico de Personas (BRP) de su municipio (con una antigüedad no superior a tres meses);
 • Una tarjeta sanitaria europea válida de su compañía de seguros médicos holandesa;
 • Una copia del formulario de la declaración de la renta, si los datos de su vivienda actual son visibles en este formulario (con una antigüedad no superior a 1 año)
 • Otro documento en el que figure su nombre, fecha y lugar de nacimiento.
Una copia de un extracto bancario en el que aparezca el logotipo del banco, el nombre completo del titular de la cuenta, el número IBAN completo y la fecha del extracto, o una fotografía de una tarjeta bancaria en la que aparezca el logotipo del banco, el nombre completo del titular de la cuenta y el número IBAN completo.Si es necesario, una copia de uno de los siguientes documentos para justificar su residencia (fiscal)
 • Extracto del Registro Básico de Personas (BRP) de su municipio (con una antigüedad no superior a tres meses);
 • Correspondencia/póliza de su aseguradora de salud (con una antigüedad no superior a tres meses);
 • Justificante del recibo del agua (con una antigüedad no superior a tres meses);
 • Justificante de recibo de la factura de la luz (con una antigüedad no superior a tres meses);
 • Recibo de una factura de gas (con una antigüedad no superior a tres meses);
 • Factura de teléfono fijo o móvil o de internet en su domicilio (con una antigüedad no superior a tres meses);
 • Una copia del formulario de la declaración de la renta, si los datos de su vivienda actual son visibles en este formulario (con una antigüedad no superior a un año);
 • Una evaluación reciente de la WOZ (puede presentarse anualmente del 1 de enero al 31 de marzo).
Onder omstandigheden kunnen wij nadere informatie opvragen om te voldoen aan de vereisten van de 'common reporting standards' (CRS) en/of de Wet ter voorkoming witwassen terrorisme (Wwft). In geval van valse of onregelmatige informatievoorziening kan October Nederland maatregelen nemen om fraude te voorkomen. 1

.2.4 Geschiktheidstest

Aan het einde van de registratieprocedure moet u een meerkeuzevragenlijst beantwoorden (geschatte invultijd: 2 minuten) om uw investeringscapaciteit en geschiktheid voor investeringen op de site te bevestigen. Indien u niet slaagt voor de geschiktheidstest, dan kan deze test worden herhaald nadat u de 'tutorials', die op de Site beschikbaar zijn gesteld, heeft gelezen. 1

.2.5 Maximale investering

Voor investeerders geldt een maximale investering van € 2.000,00 per project. Het uitstaande bedrag van een investeerder op het platform kan niet meer dan € 80.000,00 bedragen. 1

.2.6 Storting op uw October-account

Voordat u kunt investeren op de Site in overeenstemming met ar
 • Las tres últimas declaraciones del impuesto de sociedades completas; y
 • Los plazos de sus deudas pendientes.
An analyst will contact you as soon as possible by email and telephone to go through your project and better understand your needs. If necessary, the analyst may ask you to provide additional documents to prepare his analysis, which he will then formally submit to the credit committee of October Nederland. The duration of this procedure varies and depends on the nature of the file and the speed of the exchanges. 1

.3.3 KYC (Know Your Customer) procedure

Verification of the identity of your company and the identity of the executives authorized to act on behalf of your companyOctober Nederland acts as an intermediary in crowdfunding and the Site is subject to applicable regulations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism. Therefore, in addition to the credit analysis, October will have to validate the identity of the final beneficiaries of the transaction and the managers of the company. In case of false or irregular information, the credit committee will have to verify the i
 • distribuir contenidos nocivos, difamatorios, no autorizados, malintencionados, que invadan la privacidad o los derechos de imagen y que inciten a la violencia, al odio racial o étnico;
 • utilizar el Sitio con fines políticos, de propaganda o de proselitismo;
 • publicar contenidos publicitarios o promocionales
 • distribuir información o contenidos contrarios a las buenas costumbres;
 • realizar actividades ilegales, incluyendo en particular la violación de los derechos de los titulares de software, marcas, fotos, imágenes, textos, vídeos, etc;
 • utilizar un identificador difamatorio y malintencionado que atente contra la intimidad o el derecho a la imagen y que incite a la violencia o al odio racial o étnico.
October Nederland no se responsabiliza de los daños directos o indirectos derivados del uso de este Sitio. 2

.1 Servicios ofrecidos en el

Sitio October Nederland ofrece una plataforma de crédito a las PYMES. October Nederland ofrece a los particulares la posibilidad de prestar directamente a las empresas para financiar la economía real. Usted desea prestar en elSitio Los prestamistas que prestan en el Sitio deben ser personas físicas. La cuenta de October es una cuenta que le permite prestar su dinero fácilmente a las empresas. Puede abrir una cuenta de October y prestar a partir de 20 euros a muchas empresas seleccionadas por nuestros equipos de analistas. En el Sitio, usted tiene la posibilidad de prestar dinero a las empresas que ha seleccionado en el Sitio. Después de haber prestado, obtiene el derecho a los intereses y al reembolso de los préstamos que ha invertido. Como se describe en el punto 1.2.1, usted ha aceptado las condiciones generales del proveedor del préstamo
 • Es una empresa con sede en los Países Bajos e inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio y tiene al menos dos ejercicios económicos.
 • Necesita un préstamo profesional para financiar rápidamente un proyecto concreto.
Los equipos de October Nederland analizarán su expediente y le darán acceso a una base de datos de inversores dispuestos a financiar su proyecto, por lo que, a efectos del análisis de su expediente y en el marco de la información difundida en el Sitio, usted se compromete a facilitar a October Nederland información precisa, correcta y completa sobre su proyecto y la situación de su empresa. Debe tener en cuenta las Condiciones Generales de nuestro proveedor de servicios de pago y/o proveedor de moneda electrónica o cualquier intermediario encargado por la plataforma, que figuran en el Sitio en la dirección https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/, y que describen cómo pueden realizarse las operaciones de pago y reembolso en su cuenta de October. Le advertimos de las consecuencias de pedir dinero prestado. Pedir dinero prestado al público conlleva un riesgo de sobreendeudamiento. Asegúrese de evaluar sus necesidades de financiación y su capacidad de reembolso
 • Paso 1 - Registro en el Sitio de acuerdo con las condiciones del artículo 1 de estas CGC;
 • Paso 2 - Selección del proyecto y del importe del préstamo;
 • Paso 3 - Durante el proceso de firma, se le enviará un resumen de los elementos esenciales de la transacción. Además, le pediremos que confirme su acuerdo con las condiciones generales y que acepte el contrato de préstamo marcando la casilla de aceptación y haciendo clic en "aceptar". Al hacerlo, se declara dispuesto a firmar el contrato. El contrato es accesible y descargable en el Sitio en su espacio personal.
 • Paso 4 -Recibirá un código de verificación de la firma por SMS que deberá introducir en el campo correspondiente del Sitio para completar la firma y dar su pleno consentimiento para realizar la transacción.
Vea aquí un ejemplo de contrato de préstamo. 6.

2 Transferencia y/o gravamen de préstamos

La transferencia de préstamos en la plataforma de October no es posible. Lamentamos no poder ofrecerle esta posibilidad. La transferencia de préstamos entre particulares está formalmente prohibida en algunos países, puede ser legalmente compleja de formalizar y está sujeta a autorizaciones específicas de supervisión financiera. Por lo tanto, la transferencia de préstamos y el gravamen de préstamos no están permitidos en el marco del contrato de préstamo de October, excepto en una serie de circunstancias especiales descritas en el contrato de préstamo. 7

. Información en el sitio

7.1 Disposiciones

generales Nos esforzamos por ofrecerle información precisa y actualizada. Sin embargo, dado que la transmisión de datos e información a través de Internet sólo tiene una fiabilidad técnica relativa, no podemos garantizar la exactitud de toda la información en este sitio y no somos responsables del uso de esta información. October Nederla
 • Ya no tienes acceso a la información de tu cuenta de octubre;
 • Usted ya no tiene acceso a la información y a las funciones disponibles en el Sitio; y
 • Ya no tiene acceso a los servicios ofrecidos por October.eu.
Para cerrar su cuenta de October, deberá enviar un correo electrónico desde la dirección de correo electrónico que utiliza para su cuenta a [email protected] indicando que desea cerrar su cuenta de October. El dinero restante en la cuenta de October sólo podrá ser transferido por transferencia bancaria a la cuenta bancaria cuyos datos nos proporcionó durante el registro. En un plazo máximo de 30 días, recibirá un correo electrónico de confirmación por parte de October confirmando el cierre de su cuenta de October. 8

.2 A petición del socio bancario

De conformidad con el artículo 18, apartado 2, de las condiciones generales de Lemon Way, la cuenta del usuario podrá ser cancelada a petición de Lemon Way. Al hacerlo, October también cerrará la cuenta de October del usuario. Incluso si el usuario es parte de uno o más acuerdos de préstamo. En este caso, October procederá de la siguiente manera
 • Los préstamos del usuario se recompran en octubre en las siguientes condiciones
  • Contra el principal pendiente de los préstamos para los que no se identifican atrasos actuales.
  • Para todas las demás situaciones, October aplicará un descuento del 40% al 100% sobre el importe restante del principal de forma discrecional.
 • October le hará una oferta de recompra de los créditos y préstamos
  • Si acepta la oferta, se firmará un Acuerdo de Transferencia de Créditos y Préstamos entre October y el Usuario. Los importes se transferirán a su cuenta de October. El Usuario deberá retirar el saldo disponible de su cuenta de October. Una vez completada esta retirada, October cerrará la cuenta y enviará un correo electrónico de confirmación.
  • Si rechaza la oferta, October cerrará su cuenta tras notificárselo por correo electrónico. No se le reembolsarán las reclamaciones ni los préstamos.

8.3 A petición de octubre

El cierre o el bloqueo de una cuenta de October (bloqueo de la capacidad de añadir fondos a la cuenta de October o de prestarlos a través de ella, pero manteniendo la capacidad de retirar fondos de la cuenta de October) puede ser decidido por October en caso de
 • Uso aberrante de la cuenta de octubre,
 • Conducta reprobable del Cliente, en particular el fraude,
 • Negativa a cumplir con la obligación de proporcionar información esencial,
 • Negarse a proporcionar el contexto,
 • Entrega de documentos falsos o incorrectos.
 • Cuenta inactiva (sin transacciones ni saldo) durante más de 1 año.
La decisión de octubre se basará en las siguientes razones
 • El usuario no cumple con las disposiciones de estos Términos y Condiciones,
 • El usuario proporciona datos de identificación incorrectos, obsoletos o incompletos,
 • Existe un riesgo de fraude, blanqueo de dinero o financiación del terrorismo o un riesgo que podría afectar a la seguridad de la cuenta de octubre,
 • En caso de que el socio bancario reciba un gran número de transacciones fallidas, no autorizadas o canceladas.
Het besluit om over te gaan tot het sluiten of blokkeren van een October-account wordt medegedeeld aan de Gebruiker. Daarbij wordt ook de reden vermeld. Het besluit om het October-account te heropenen of de blokkering op te heffen ligt bij October. October heeft het recht om aanvullende documenten op te vragen en om, na analyse van de verstrekte informatie, de Gebruiker toe te staan het October-account te gebruiken. Wanneer er opnieuw afwijkend gebruik van het October-account wordt geconstateerd, wordt het October-account automatisch en permanent geblokkeerd. 9.

Intellectuele eigendommen

October.eu en al zijn onderdelen (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De ontwikkeling van deze Site heeft aanzienlijke investeringen en gezamenlijk werk van onze teams gevergd. Om deze reden, en tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen wij u geen enkel recht anders dan het recht om de Site te raadplegen voor uw strikt persoonlijk en pr